fbpx

De nye ejendomsvurderinger – de seneste ugers hot topic

de nye ejendomsvurderinger - hvad skal du vide?

Vores netværksmøder, sociale arrangementer og indbakker har på det seneste, været præget af det samme spørgsmål – hvordan ser din nye ejendomsvurdering ud?

Når det får så meget opmærksomhed, så er det fordi, at når vores vurderinger ændrer sig, kan det medføre, at vores beskatning ændrer sig. Ændret beskatning er noget der kan få stor betydning for de langt de fleste af os økonomisk set.

Det er vigtigt at huske på at de nye vurderinger er foreløbige. Der kan altså nå at ske mange ændringer før de endelige vurderinger er klar. Derfor vil vi heller ikke gisne om hvad der kommer til at ske. I stedet ridser vi op hvad vi ved med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Vi følger selvfølgelig med og opdaterer jer, når vi ved mere.

Hvad betyder min nye ejendomsvurdering?

Alle boligejere har siden for nyligt kunne tjekke deres nye foreløbige ejendomsvurdering og nogle har via brev fået oplysning om deres nye foreløbige ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen.  Brevet indeholder i korte træk følgende informationer:

  • I 2024 vil 80 % af alle boligejere få en lavere boligskat (typisk for dem, der bor udenfor de store byer og ikke bor i ejerlejlighed)
  • De resterende 20 % får en højere boligskat, men den skal de ikke betale, da de får en skatterabat svarende til stigningen. Rabatten skal ikke betales tilbage, men falder bort den dag, hvor ejendommen sælges. (Næste køber får ikke tilsvarende skatterabat)
  • Ingen er beskyttet mod stigninger efter 2024, hvis ejendomsvurderingerne stiger på ny. En evt. stigning kan indefryses, så den først skal betales ved salg, men der betales renter af indefrosne beløb og disse renter er ikke fradragsberettigede
  • Fra 2024 og frem vil man ikke længere betale grundskyld til kommunen, som man har været vant til. Fra dette tidspunkt vil både grundskyld og ejendomsværdiskat betales over skattekortet.
  • De nye vurderinger pr. 1. januar 2022, som alle har modtaget er foreløbige. De endelige 2022-vurderinger vil først komme i år 2025 (forventet).
  • Først fra 2027 forventes det, at boligejerne kender deres rigtige ejendomsvurdering inden starten på det år, hvor de modtager opkrævningen. (Det tidspunkt kan udskydes igen)

Flere virksomheder har lavet midlertidige beregnere, som mange forsøger at bruge til at skabe en form for klarhed. Problemet med dem er, at kommunerne endnu ikke har fastsat grundskylden, så beregningerne er ikke fuldstændige.

Hvorfor får vi nye vurderinger?

De sidste 10 år har vurderingsstyrelsen haft til opgave, at lave nye vurderinger med målet ”at sikre en retvisende, ensartet og gennemskuelig ejendomsvurdering, som jo så ligger til grundlag for de fremtidige ejendomsbeskatninger”.

På grund af forsinkelser, når de nye endelige vurderinger ikke ud i år. For at kunne blive beskattet, har vi derfor fået foreløbige vurderinger.

De færreste vil nok mene, at de nye vurderinger og alt postyret omkring disse, har gjort det mere gennemskueligt. For selvom ideen med de nye vurderinger har været at skabe gennemsigtighed, er det lige nu det største problem. Det har skabt stor usikkerhed både omkring beskatning og boligsalg.

Helt kort kan vi sige at de nye vurderinger ikke vil have nogen indflydelse for de fleste af os. Så derfor vil det heller ikke umiddelbart have en påvirkning på boligsalg.

Hvad er de mest kendte ”fejl” med de nye ejendomsvurderinger?

De vurderinger, der pt. omtales som fejlbehæftede i medierne, har primært følgende problemstillinger:

  • Grundværdier, som overstiger den samlede ejendomsvurdering, fordi der medregnes en teoretisk mulighed for at udnytte en byggeret eller udstykningsmulighed, uanset om denne jf. lokalplan eller andre bestemmelser overhovedet kan lade sig gøre
  • De midlertidige vurderinger tager ikke udgangspunkt i sammenlignelige handelspriser for tilsvarende sammenlignelige ejendomme af samme beskaffenhed, stand og størrelse, som ellers har været formålet med ændringen af de nye vurderinger.
  • Retssikkerheden for boligejere kræver forudsigelighed og den er ikke tilstede, når de foreløbige ejendomsvurderinger er skæve, men sendt ud til borgerne, til trods for, at Vurderingsstyrelsen på forhånd vidste, at der var vurderinger, som var skæve.

TV2 har i denne artikel, fået Skatteministeriet til at gennemgå en række eksempler på ejendomsvurderinger. Det er et godt eksempel på netop de ovennævnte fejl.

Har de nye vurderinger betydning for familieoverdragelser?

Nej det har de ikke for nuværende.

At modtage en ny foreløbig ejendomsvurdering er ikke en af de ”særlige omstændigheder”, som jf. værdiansættelsescirkulæret kan medføre, at Skat kan tilsidesætte værdiansættelse ved overdragelse til familie.

Så hvis man ikke har fået en ny endelig vurdering, så kan man, indtil man modtager den endelige 2022 vurdering, bruge den kendte metode med overdragelse til +/- 15 % af vurderingen.

Min nye ejendomsvurdering er forkert – hvordan klager jeg?

Det er ikke muligt at klage over de nye foreløbige vurderinger. Dog er der nu åbnet op for, at man kan indgive ansøgning om ændring af den foreløbige vurdering.

Vores helt generelle råd er, hvis du har modtaget en fejlbehæftet foreløbig vurdering, så bør du indlevere ansøgning om ændring af den foreløbige vurdering.

Pt. er der ingen frist for indlevering af ansøgning om ændring.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk