Rets- og voldgiftssagerErhverv

At føre en retssag kræver særlig viden

Det kræver erfaring og indblik i processen.
Mieritz Advokatfirma er specialister i retssager. Når du bruger os til at føre din sag sikre vi dig på bedst mulig vis gennem hele forløbet.
Kontakt osLæs mere

Brug en ekspert til at føre din sag. Det at føre sag er en disciplin i sig selv.

Vi kender processen fra A-Z. Vi har prøvet det meste. Vi har procederet og gennemført sager i alle instanser. Vi har virket som dommere i Voldgiftssager og kender systemet fra alle vinkler. Et kompetent hold.

Kan I møde ved alle retsinstanser?

Ja vi har møderet til alle retsinstanser og giver jævnligt møde. Vi møder også tit ved Voldgiftsnævnet i forskellige typer af sager.

Hvad koster det at føre en retssag?

Svaret er svært at svare på generelt. Dog skal man forvente, at forløbet med en retssag typisk er det samme. Dette uanset den økonomiske værdi i retssagen. Du må forvente at der skal udarbejdes minimum 3 processkrifter, afholdes 1-2 retsmøder med retten, møder med dig om sagen, diverse korrespondance samt mødetid i retten. Samlet kan du ikke forvente, at vi kan nå dette på under 20 timer.

Kan jeg få retshjælp til min retssag?

Mange retssager er dækket af retshjælp. Retshjælpen er en del af din forsikring. I dag er det vores oplevelse, at langt de fleste forsikringer har en indbygget en retshjælpsforsikring. Er du privatperson er den oftest at finde i din indboforsikring. Er du erhvervsdrivende, vil du oftest finde den i din ansvarsforsikring.

Hvad dækker retshjælpsforsikringen? Dækker den alle typer af sager?

En retshjælpsforsikring dækker ikke alle typer af sager. Der er en række sager der som udgangspunkt er udelukket.

Er du privatperson er nogle af de områder som ikke dækkes følgende:

 • Sager vedrørende dit ansættelsesforhold
 • Skattesager
 • Skilsmissesager
 • Børnesager
 • Sager om ægteskab, sameje, samlivsforhold
 • Arvesager
 • Straffesager
 • Inkassosager

Vi kan hurtigt vurdere om sagen er omfattet hvis vi får en kopi af dine betingelser.

 

Er du erhvervsdrivende er vilkårene efter vores opfattelse langt mere individuelle og det er svært at lave en endelig liste. Dog ser vi oftest, at forsikringen kun dækker inden for det erhverv som man er registreret. Driver man fx tømrervirksomhed men lejer en del af ens lokale ud fordi, dækker forsikringen typisk tvister omkring arbejdet, men ikke tvister omkring udlejningen.

Hvilke omkostninger dækker min retshjælp?

Retshjælpen dækker som udgangspunkt følgende omkostninger:

 • Sagsomkostninger til os som advokat
 • Omkostninger til modparts advokat
 • Retsafgifter
 • Udgifter til syn & skøn
 • Udgifter til specialisterklæringer
 • Udgifter til retsmægling
 • Omkostninger som på forhånd er godkendt

 

Du vil selv typisk skulle betale en selvrisiko.

Hvilke udgifter skal jeg afholde ved en retssag?

Når du fører retssag, skal du betale retsafgift til retten. Retsafgiften fastsættes ud fra sagens økonomiske værdi. Vi skal derfor kende værdien af sagen før vi kan fastsætte afgiften.

 

Du skal betale omkostninger til os som din advokat løbende. Taber du sagen kan du også
blive pålagt at skulle betale omkostninger til modpartens advokat. Se svar på FAQ 7. Inden sagen bliver gennemført, skal der betales en berammelsesafgift. Det er den person der har anlagt sagen, der skal betale denne. Den er som retsafgiften afhængig af størrelsen på den økonomiske værdi af sagen.

Hvordan fastsættes sagens omkostninger?

Omkostningerne i en retssag fastsættes af retten. Retten fastsætter som udgangspunkt sagens omkostninger ud fra en tabel som er udarbejdet af Landsretterne. Du kan finde den her:

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.domstol.dk/media/zl2prpjs/sagsomkostninger-i-civile-sager-proceduresager-01012020.pdf

 

Dommerne fastsætter salæret ud fra den økonomiske værdi. Vores oplevelse som advokat er meget ofte, at det tilkendte salær ikke står mål med den nødvendige indsats.
Du vil derfor kunne opleve, at selv om sagen vindes anvendes der penge på omkostninger som du ikke får dækket. Det skyldes vores system.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.