fbpx

Formodningsreglen udvides til 12 måneder

Formodningsreglen er blevet udvidet til 12 måneder

Den 1. januar 2022 trådte en udvidelse af købelovens såkaldte formodningsregel i kraft. I det nedenstående vil vi se lidt på, hvad formodningsreglen er for en størrelse, og hvad den nye udvidelse betyder for forbrugerkøb foretaget fra og med denne dato.

Hvad er formodningsreglen?

Formodningsreglen gemmer sig i købelovens afsnit om forbrugerkøb og regulerer det vi kalder ”bevisbyrden”, når en forbruger reklamerer over en mangel ved en vare, der er købt hos en erhvervsdrivende.

Det er velkendt for de fleste, at forbrugere har reklamationsret i 2 år, efter købet af en vare hos en erhvervsdrivende i Danmark. Reklamationsretten er forbrugerens ret til at påberåbe sig en mangel ved den vare, der er købt og efter omstændighederne hæve købet, eller kræve et afslag i den pris, der er betalt for varen.

Hvornår lider en vare en mangel?

Vurderingen af om en vare lider af en mangel, sker ud fra varens beskaffenhed på tidspunktet for leveringen – altså da forbrugeren modtog varen. Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag, om det kan sandsynliggøres, at en vare var mangelfuld på et bestemt tidspunkt bagud i tid.

Hvis en forbruger henvender sig 1½ år efter købet, er det selvsagt ofte sværere at sandsynliggøre, at manglen også var til stede på tidspunktet for leveringen.

Formodningsreglen hidtil

Formodningsreglen regulerer, hvem der skal sandsynliggøre, om en mangel var til stede på tidspunktet for leveringen. Hidtil har lovgivningen været sådan skruet sammen, at der var en formodning for, at en mangel var til stede på tidspunktet for leveringen, hvis manglen viste sig inden for 6 måneder.

Når man juridisk opstiller en formodning om, at en mangel var til stede på et bestemt tidspunkt, har det betydning for det vi kalder ”bevisbyrden”. Normalt vil det være den, der ønsker at gøre et krav gældende, der skal godtgøre, at han har et krav. Med formodningsreglen er fortegnet så at sige vendt om. Her er det i stedet den erhvervsdrivende sælger, der må fremlægge oplysninger, der så at sige kan afkræfte formodningen.

De første 6 måneder var det altså den erhvervsdrivende, der skulle sandsynliggøre, at en mangel ikke var til stede på tidspunktet for leveringen.

Formodningsreglen efter 1. januar 2022

Den nye ændring af formodningsreglen udvider denne fra de hidtidige 6 måneder til nu at gælde i 1 år fra købstidspunktet. Fremover er det altså den erhvervsdrivende, der i et helt år efter et køb skal forsøge at sandsynliggøre, at en mangel er opstået senere, og derfor ikke var til stede på tidspunktet for leveringen til en forbruger. Udvidelsen stiller altså i udgangspunktet forbrugeren væsentligt stærkere end hidtil.

Reglerne gælder for både nye og brugte varer

Købeloven gælder for alle køb, bortset fra køb af fast ejendom. Det er lige meget om en vare er brugt eller fabriksny. Den nye udvidelse af formodningsreglen gælder derfor også for eksempelvis salg af brugte biler, og hos de virksomheder, der som en del af samfundets grønne omstilling sælger brugt og istandsat elektronik.

Mieritz mener

Hos Mieritz Advokatfirma er vi spændte på at se, hvordan klagenævn og domstole vil forvalte den nye udvidelse. Vi har et godt kendskab til hidtidig praksis, og det er som udgangspunkt kommet forbrugeren til gode, hvis der har været den mindste tvivl om hvornår en mangel er opstået, under formodningsreglen.

Det kan blive en udfordrende og potentiel uholdbar situation for flere brancher, hvis denne praksis blindt fortsættes. Med det mener vi hvis der ikke sker modifikationer til kravene for at afkræfte en formodning, ud over tid.

Det vil medføre stigende priser på forsikringer og øgede omkostninger til administration for de erhvervsdrivende. Det er udfordringer, som den større erhvervsdrivende nok kan omstille sig til, ved at hæve priserne på produkterne. Det vil blive sværere for små og mellemstore erhvervsdrivende. Naturlige udsving i omsætning og en mere sårbare administration, gør det sværere at imødegå lovændringer, der potentielt kan skabe store ændringer i virksomhedens risikoprofil.

Mieritz Advokatfirma råder alle erhvervsdrivende med forbrugersalg, til at holde sig opdaterede hos deres respektive brancheforeninger. Har du som erhvervsdrivende en konkret eller generel udfordring, er du også altid velkommen til at kontakte os. Vi har den nyeste viden – og vi deler den gerne.

Kontakt os på info@mlaw.dk eller ring på 32 42 64 00

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk