fbpx

Fremtidsfuldmagt – hvad er det, og hvorfor har jeg brug for en?

Hvad er en fremtidsfuldmagt og hvorfor har jeg brug for en?

Hvem skal tage dine beslutninger, hvis du en dag selv ikke er i stand til det pga. sygdom eller lignende? Det kan være et følsomt emne, men noget der er en god idé at tage stilling til. Her gennemgår vi, hvad en fremtidsfuldmagt er, hvorfor man skal have en, og hvordan man laver den.

Vi har også lavet en podcast om emnet. Den kan du høre HER.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der gør, at en eller flere personer kan tage over i fremtiden, hvis du på et tidspunkt ikke selv længere kan træffe beslutninger om dine personlige og økonomiske forhold.

Der skelnes mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtig/fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver er dig, der opretter en fremtidsfuldmagt. Den fuldmægtig er den, du vælger til at overtage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du en dag står i den situation, at du ikke kan handle fornuftsmæssigt.

Hvordan fungerer en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du f.eks. på et tidspunkt bliver så syg eller mentalt svækket, at du ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger på dine egne vegne.

I den situation får den fuldmægtige ret til at foretage alle handlinger på vegne af dig, som er mulige med fremtidsfuldmagten. Det er dog muligt at begrænse fremtidsfuldmagten, så det kun er bestemte handlinger, som den fuldmægtig kan foretage. Du kan f.eks. skrive i din fremtidsfuldmagt, hvis du ikke ønsker, at den fuldmægtig skal have mulighed for at sælge din bolig.

Uanset, hvordan du laver en fremtidsfuldmagt, har du stadig din personlige handlefrihed. Det betyder, at du ikke kan tvinges til noget, du ikke har lyst til, selvom en anden tager sig af dine personlige og økonomiske forhold. Når en fremtidsfuldmagt aktiveres, betyder det heller ikke, at du bliver umyndiggjort. Hvis man er umyndiggjort, kan man f.eks. ikke lave gyldige aftaler og stemme til folketinget. Ved fremtidsfuldmagten giver du i stedet blot fuldmægtige mulighed for at træffe beslutninger på vegne af dig selv på områder, du selv har besluttet.

Hvem kan være fuldmægtig for mig?

Det er vigtigt, du vælger en fuldmægtig, du har tillid til. Mange vælger enten deres børn eller ægtefælle. Hvis du vælger flere fuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal træffe alle beslutninger i fællesskab, eller om de skal være prioriterede. Det betyder, at du kan vælge en fuldmægtig, som skal være din første prioritet. Hvis den person ikke er i stand til at blive fuldmægtig, når fremtidsfuldmagten en dag skal aktiveres, fordi personen f.eks. selv bliver syg, vil det være din anden prioritet, der træder til.

Hos Mieritz Advokatfirma er vores erfaring, at man bør prioritere sine fuldmægtige. Hvis du vælger flere sidestillede fuldmægtige, skal de alle underskrive samtlige beslutninger hver især. Det er derfor praktisk tungt for dem. De skal også være enige om hver enkelt beslutning.

Hvorfor har jeg brug for en fremtidsfuldmagt?

Der kan være mange gode grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt. Ved oprettelsen kan du selv være med til at bestemme, hvordan dine forhold kan komme til at se ud i fremtiden, og hvem der skal handle på dine vegne. Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives mens, du er rask og i stand til at overskue konsekvenserne af, hvad der skal ske, hvis det en dag ikke er tilfældet.

Hvis man ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt og senere bliver syg eller lignende, er den eneste mulighed for dine pårørende, for at hjælpe dig med personlige og økonomiske beslutninger, at starte en sag om værgemål. Her er det Familieretshuset, der afgør, om du skal umyndiggøres, og hvem der skal være din værge, uden at din mening bliver inddraget.

Værgemålssager kan tage meget lang tid at få på plads. Lige nu er sagsbehandlingstiden hos Familieretshuset i gennemsnit 13-15 uger.

At blive umyndiggjort er også en mere omfattende beslutning end at have en aktiv fremtidsfuldmagt. Det er besværligt at få et værgemål trukket tilbage, hvis man på et tidspunkt får det bedre. Her skal Familieretshuset igen behandle sagen. De afgør, om der er behov for værgemålet eller ej, hvilket har den samme sagsbehandlingstid som umyndiggørelsen. En fremtidsfuldmagt er mere fleksibel og nemmere at trække tilbage igen, hvis man får det bedre.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Som udgangspunkt kan du godt selv lave en fremtidsfuldmagt.

Det er dog en god idé at have en advokat med på sidelinjen, da det kan være besværligt at få ændret en fremtidsfuldmagt. Især hvis den er trådt i kraft. Det kan derfor godt betale sig at sørge for, den er lavet korrekt første gang og korrekt ud fra netop dine forhold.

Familieretshuset kan også nægte at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft, hvis indholdet er uklart eller, hvis den ikke er korrekt registreret. Det er en problemstilling, som Danske Advokater er i dialog med Familieretshuset om, da det ikke bør være muligt for dem at afvise en korrekt oprettet fremtidsfuldmagt, hvis betingelserne for ikrafttræden er opfyldt.

Hos Mieritz Advokatfirma hjælper vi dig gennem hele processen med oprettelse af en fremtidsfuldmagt. På den måde sikrer du dig, at fuldmagten laves efter både dine ønsker og med det korrekte juridiske indhold. Vi kan også hjælpe dig med at få den korrekt registreret.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

Prisen for en fremtidsfuldmagt hos os er 1.750 kroner. For ægtefæller er prisen 2.500 kroner samlet for to stk. Prisen inkluderer både rådgivning og en fremtidsfuldmagt, der tager højde for alle dine behov og ønsker.

Derudover er der et notargebyr på 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt, når fuldmagten skal vedkendes af notaren.

Hvordan aktiveres en fremtidsfuldmagt?

Hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at træffe beslutninger om dine egne personlige og økonomiske forhold, kan fremtidsfuldmagten aktiveres.

Fuldmagten aktiveres ved, at du eller fuldmægtig sender en anmodning til Familieretshuset. Det gør man ved at udfylde blanketten om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside. Sammen med anmodningen skal der også indsendes en lægeerklæring. Hvis det er den fuldmægtig, der sender anmodningen, skal der snakkes med dig om det inden, hvis du er i stand til det.

Herefter er det op til Familieretshuset at vurdere om betingelserne for at aktivere fuldmagten er opfyldt. Her skal din sundhedstilstand, lægeerklæringen og selve fremtidsfuldmagten inddrages.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver fremtidsfuldmagten aktiveret, og din fuldmægtig kan nu træffe beslutninger på dine vegne.

Har du spørgsmål til noget af dette, eller har du brug for hjælp til udarbejdelse af en fremtidsfuldmagt, så kontakt os på info@mlaw.dk eller på telefon 32 42 64 00

 

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk