fbpx

Hvad er 120-dages reglen, og hvorfor er den så svær at bruge?

Få styr på hvornår du kan anvende 120-dages reglen som arbejdsgiver

Hvad er 120 dages reglen?

120-dages reglen er en regel, der kan indskrives i en ansættelseskontrakt for en funktionær. Reglen tager udgangspunkt i funktionærlovens § 5, og den giver arbejdsgiveren mulighed for at afskedige en funktionær med en måneds varsel, hvis den ansatte har været sygemeldt med løn i 120 dage indenfor en periode på 12 måneder.

Hvorfor er 120 dages reglen så svær at bruge?

120-dages reglen lyder umiddelbart meget simpel, men den har alligevel vist sig at være svær at bruge i praksis. For at reglen kan benyttes, er der nemlig flere betingelser, der skal være opfyldt.

For det første skal det være nævnt i funktionærens ansættelseskontrakt (eller eventuelt et tillæg hertil), at arbejdsgiveren, hvis det bliver nødvendigt, kan gøre brug af 120-dages reglen. Hvis 120-dages reglen ikke er nævnt i ansættelseskontrakten, vil det under alle omstændigheder være den normale opsigelsesvarsel, der er gældende.

For det andet skal medarbejderen have modtaget løn i sine 120 sygedage, og de 120 sygedage skal være afholdt indenfor en periode af 12 på hinanden følgende måneder. De 12 måneder behøver dog ikke nødvendigvis at følge kalenderåret – beregningen skal altså ikke nødvendigvis starte i januar og slutte med udgangen af december. Starter du din beregning fx den 15. januar går du derfor 12 måneder tilbage i tid fra den 15. januar. Hver dag der går, rykker således perioden med 1 dag. Perioden er således rullende og de 120 dage skal være placeret i denne rullende periode. Sygedage kan derfor ”udgå” af sammentællingen og nye kan komme til. Det vigtigste er dog, at du skal ramme 120 dage inden for denne rullende periode.

Hvilke dage tæller med i 120 dages reglen?

De 120 dage inkluderer desuden arbejdsfri dage (lørdage, søndage og helligdage) – men kun hvis funktionæren har været sygemeldt både dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den arbejdsfrie dag.

Ydermere er det en betingelse for brug af 120-dages reglen, at opsigelsen skal afgives mens den ansatte stadig er sygemeldt. Hvis den ansatte meldes rask efter d. 120. sygedag, kan opsigelsen derfor først ske næste gang den ansatte sygemelder sig.

Det, der dog leder til de fleste problemer med 120-dages reglen i praksis, er det faktum, at funktionæren skal opsiges i umiddelbar tilknytning til den sygedag, hvor de 120 dage er udløbet. Retspraksis fra Højesteret viser, at en afskedigelse i almindelighed skal ske tidligere end 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 dage, før den anses som værende ”i umiddelbar tilknytning”. Opsigelsen skal altså med andre ord ske imellem d. 121. og d. 129. sygedag, for at arbejdsgiveren gyldigt kan gøre brug af 120-dages reglen. Du kan læse mere om denne afgørelse her.

Hvis den ansatte ikke er opsagt med henvisning til 120-dages reglen senest på d. 129. sygedag, kan han/hun dermed kun afskediges med den almindelige opsigelsesvarsel.

Har du brug for hjælp med 120-dages reglen?

Hvis du har brug for juridisk rådgivning eller vejledning angående 120-dages reglen eller andre ansættelsesretlige problemstillinger, skal du være velkommen til at kontakte os hos Mieritz Advokatfirma på mail via info@mlaw.dk eller på tlf. +45 32 42 64 00.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk