fbpx

Hvad sker der, hvis mine forretningshemmeligheder bliver brugt eller videregivet ulovligt?

hvad er en forretningshemmelighed og hvornår må man bruge eller videregive den?

Forretningshemmeligheder er vigtige oplysninger, som virksomheder holder skjult for deres konkurrenter. Det kan være helt afgørende for en virksomhed, at oplysningerne ikke bliver givet videre til den forkerte. Her gennemgår vi, hvad en forretningshemmelighed er, og hvordan du skal forholde dig, hvis den bliver brugt eller videregivet ulovligt.

Hvad er en forretningshemmelighed?

Forretningshemmeligheder kan blandt andet være produktionsmetoder, forretningsoplysninger, knowhow og opfindelser.

For, at en oplysning er en forretningshemmelighed, skal den opfylde tre krav:

  1. Oplysningen skal være hemmelig. Det betyder, at oplysningen ikke må være tilgængelig eller almen kendt i branchen.
  2. Oplysningen skal have en økonomisk værdi.
  3. Oplysningen skal være gjort hemmelig gennem foranstaltninger.

Et eksempel på en forretningshemmelighed kan være fremgangsmåden til, hvordan en virksomhed fremstiller et specifikt produkt. Det vil virksomheden normalt holde hemmeligt gennem foranstaltninger, da det netop har en stor økonomisk værdi for virksomheden. Foranstaltningerne kan f.eks. være, at virksomheden har forskellige dele af produktionen forskellige steder.

Hvornår er det lovligt at bruge, videregive eller få adgang til en forretningshemmelighed?

Først og fremmest er det selvfølgelig lovligt at bruge, videregive eller få adgang til en forretningshemmelighed, hvis den, der har forretningshemmeligheden, har givet tilladelse til det.

Derudover er det lovligt, hvis man selv opdager en forretningshemmelighed. Det kan også være, hvis man finder frem til den ved at undersøge et produkt og på den måde lære noget om produktet, som måske er en forretningshemmelighed. Man må dog ikke bryde loven for at opdage den. Det er f.eks. ikke lovligt at opdage en forretningshemmelighed ved at bryde ind i en virksomhed for at få adgang til deres dokumenter.

Whistleblowing

Som medarbejder kan det være lovligt at videregive eller bruge en forretningshemmelighed, hvis der sker fejl eller ulovlige handlinger på vedkommendes arbejdsplads. Der er på større arbejdspladser etableret en whistleblowerordning for medarbejdere, hvor det f.eks. er muligt at indberette, hvis der sker noget ulovligt på arbejdspladsen. Hvis en medarbejder indberetter noget alvorligt, som der ikke bliver gjort noget ved, kan det være lovligt for medarbejderen at offentliggøre det, når det er i ”offentlighedens interesse”. Det er uanset, om medarbejderen så afslører en forretningshemmelighed.

Hvornår er det ulovligt at bruge, videregive eller få adgang til en forretningshemmelighed?

Det er ulovligt at få adgang til en forretningshemmelighed uden samtykke fra den, der har forretningshemmeligheden, når der sker ved:

  • Uautoriseret adgang til eller kopiering af dokumenter, genstande eller lignende, som indeholder forretningshemmeligheden  
  • En besøgende i en virksomhed, der f.eks. tager billeder på trods af et forbud mod det

Det er ulovligt at bruge eller videregive en forretningshemmelighed uden samtykke fra den, der har forretningshemmeligheden, når den der bruger eller videregiver forretningshemmeligheden har:

  • Fået adgang til forretningshemmeligheden ulovligt
  • Videregivet forretningshemmeligheden på trods af en aftale om pligt til ikke at videregive den
  • Brugt forretningshemmeligheden mere end vedkommende havde lov til

Hvad sker der, hvis dine forretningshemmeligheder er blevet opdaget, videregivet eller brugt ulovligt?

Hvis du opdager, at nogen har brugt eller videregivet din forretningshemmelighed ulovligt, kan du først og fremmest anmode retten om at give vedkommende et påbud eller forbud. På den måde kan den, som har brugt eller videregivet forretningshemmeligheden f.eks. få forbud mod at producere eller sælge varer, som fremstilles på baggrund af din forretningshemmelighed. Det kan også være et generelt påbud om, at vedkommende skal stoppe med at bruge eller videregive forretningshemmeligheden.

Derefter kan du også kræve, at vedkommende betaler erstatning for den fortjeneste din virksomhed har tabt. Samtidig kan du også kræve erstatning for den fortjeneste, som vedkommende uberettiget har fået ved at bruge eller videregive din forretningshemmelighed. Det betyder altså, at du økonomisk skal stilles på samme måde, som hvis brugen eller videregivelsen af din forretningshemmelighed ikke var sket.

Hvad er loyalitetsforpligtelse?

Forretningshemmeligheder er også beskyttet uden for loven om forretningshemmeligheder. Der er altid en loyalitetspligt mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som kræver, at medarbejdere er loyale over for deres arbejdsgiver. Det er et brud på loyalitetspligten, hvis en medarbejder videregiver forretningshemmeligheder. Hvis din medarbejder bruger eller videregiver din forretningshemmelighed ulovligt, kan du derfor også på baggrund af loyalitetspligten kræve erstatning og bortvise vedkommende.

Loyalitetspligten gælder både under ansættelsesforholdet og i opsigelsesperioden og uanset, om det står i ansættelseskontrakten eller ej. Loyalitetspligten gælder både på arbejde og i medarbejderens privatliv.   

Hvad er tavshedspligt?

Tavshedspligten er ligesom loyalitetspligten en generel pligt. Tavshedspligten indebærer, at medarbejdere ikke må videregive oplysninger, som kan påvirke virksomheden negativt. Forretningshemmeligheder er derfor i princippet også omfattet af tavshedspligten.

Har du spørgsmål til noget af dette, eller har du brug for rådgivning om forretningshemmeligheder, så kontakt os på info@mlaw.dk eller på telefon 32 42 64 00 

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk