fbpx

Hvilket ansvar har jeg som bestyrelsesmedlem i en frivillig forening?

Ved du hvilket ansvar du har som bestyrelsesmedlem i en frivillig forening?

Der kan være mange gode grunde til, at du har lyst til at være frivilligt bestyrelsesmedlem i en forening. Inden du gør det, er det dog vigtigt, at du orienterer dig om de forskellige regler, og det ansvar der følger med, så det ikke ender med at have økonomiske konsekvenser for dig. Der er nemlig det samme ansvar for bestyrelsesmedlemmer uanset, om du bliver betalt for det eller ej.

I denne artikel gennemgår vi det ansvar, der følger med at være bestyrelsesmedlem, og hvordan du sikrer dig bedst. Du kan også høre vores podcast om emnet her.

Hvad vil det sige at være bestyrelsesmedlem i en frivillig forening?

En forening er en selvstændig juridisk person. Det betyder, at en forening, ligesom en virksomhed, som udgangspunkt selv bærer ansvaret for aftaler og forpligtelser. Der er dog situationer, hvor det i stedet kan blive bestyrelsens ansvar.

Bestyrelsens opgave i en forening er at træffe beslutninger om foreningens daglige gang og udvikling. Det er også ofte jer som bestyrelsesmedlemmer, der har ansvaret for, at foreningens vedtægter bliver overholdt.

Det er ikke et krav, at der er en bestyrelse i en forening, men det kan være en god idé at have en gruppe mennesker, der sikrer sig, at alting går, som det skal.

Hvordan bliver jeg bestyrelsesmedlem?

Der er ikke regler om, hvordan bestyrelser skal vælges, men I kan fastsætte en procedure i jeres vedtægter i foreningen. Her kan I f.eks. angive antallet af bestyrelsesmedlemmer, valgperioden, valgproceduren og eventuelle kvalifikationskrav. Ofte vil medlemmer af foreningen foreslå kandidater til bestyrelsen, når der er generalforsamling, som kan vælges ved afstemning. Du kan altså ikke nødvendigvis selv bestemme, hvorvidt du bliver medlem af bestyrelsen.

Hvilket ansvar har jeg som bestyrelsesmedlem?

Som medlem har man pligt til at træffe beslutninger efter, hvad der er bedst for foreningen. Beslutningerne skal også være i overensstemmelse med loven. Det er ens eget ansvar, at man kender lovgivningen på området, ligesom det er ens eget ansvar, at man f.eks. kender færdselsloven.

Som bestyrelsesmedlem hæfter du som udgangspunkt ikke for foreningens handlinger og økonomiske forhold. Når du som bestyrelsesmedlem er med til at træffe beslutninger om ting på vegne af foreningen, hæfter du altså ikke med din personlige formue.

Der kan dog være situationer, hvor du alligevel kommer til at hæfte.

Det kan være situationer, hvor bestyrelsen handler uforsvarligt eller direkte i strid med loven. Det kan f.eks. være, hvis man som bestyrelse på vegne af foreningen tager et uansvarligt stort lån. Uanset om du selv har været en del af handlingerne eller ej, kan du i disse situationer komme til at hæfte. Man har nemlig pligt til at holde sig informeret om, hvad der foregår i foreningen.

Tænk på det på denne måde: Hvis der er nogen uden for foreningen der har lidt et tab på baggrund af jeres handlinger, og hvis man samtidig kan forvente at et almindeligt og fornuftigt bestyrelsesmedlem ikke havde udført handlingen, så kan det samme forventes af dig.

Hertil hører også, at alle medlemmer i bestyrelsen hæfter solidarisk. Det betyder at, hvis et bestyrelsesmedlem laver en fejl, kommer alle i bestyrelsen til at hæfte økonomisk for det.

Et udefrakommende krav vil typisk blive rettet mod den, der har flest penge, hvorefter det er ens eget ansvar at skrabe pengene sammen fra de andre bestyrelsesmedlemmer. Det kaldes regres. Her er det især ærgerligt, hvis det i princippet ikke er dig, der begår fejlen, men at du er den, der har flest penge.

Hvis du er uenig med noget, der bliver vedtaget eller gjort i bestyrelsen, er det derfor vigtigt, du får gjort opmærksom på det. Det skal helst ske skriftligt, hvis du skal fritages for ansvar. Det er ikke nok bare at stemme nej til afstemningen om en beslutning. Du kan i stedet sørge for, at det f.eks. fremgår af referatet, at du modsætter dig.

Hvordan sikrer jeg mig bedst?

Vi anbefaler, at man som bestyrelsesmedlem stiller krav om forsikringer, der beskytter bestyrelsen.

Hvis du alligevel ønsker at sidde i en bestyrelse, hvor der ikke er forsikringer, fordi foreningen eksempelvis ikke har råd, kan I lave aftaler i foreningen, der kan sikre jer bedst muligt. Det kan blandt andet være aftaler om, at formanden for bestyrelsen ikke må bruge større beløb uden samtykke fra resten af bestyrelsen, samt at alle løbende skal opdateres om foreningens økonomi.

Her anbefaler vi, at du søger rådgivning omkring, hvordan du sikrer dig selv, så dit frivillige arbejde ikke får økonomiske konsekvenser for dig. Frivillighed.dk tilbyder også kurser og rådgivning på området.

Hvad er en bestyrelsesansvarsforsikring?

Hvis du skal være bestyrelsesmedlem, anbefaler vi, at du kræver, at du er dækket ordentligt i form af, at foreningen har en forsikring. Ellers kan det have risici for dig, at du laver frivilligt arbejde, som du i værste fald ender med at hæfte økonomisk for, hvis der går noget galt.

Med en bestyrelsesansvarsforsikring er du som bestyrelsesmedlem dækket, når der kommer krav ”udefra”. Det kan være, hvis der uberettiget bliver krævet, at du personligt skal hæfte for noget ligesom, at det også dækker udgifter for professionelle rådgivere som f.eks. en advokat eller byggesagkyndig.

Ofte er en bestyrelsesansvarsforsikring en lille udgift for at sikre de mennesker, der frivilligt investerer deres tid i foreningen. For en mindre forening, kan det være et par tusinde kroner årligt.

Der kan være stor forskel på de forskellige forsikringer. Det er derfor en god idé at snakke med en forsikringsrådgiver, så I kan finde den forsikring, der passer bedst til jeres forening. Hør også vores podcast, hvor vi snakker med en forsikringsrådgiver om, hvordan man som bestyrelsesmedlem bedst kan sikre sig.

Har du spørgsmål til noget af dette, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med dit ansvar som bestyrelsesmedlem i en frivillig forening, kontakt os da på info@mlaw.dk eller på telefon: 32 42 64 00.

 

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk