fbpx

Spørgsmål og svar

Hvor længe varer en retssag?

Det kan tage noget tid at gennemføre en retssag. Længden af sagen varierer meget efter typen. Vi har stor erfaring med at føre retssager i alle instanser. Vi giver gerne vores bud på hvordan du får gennemført din tvist bedst muligt.

Hvordan fastsættes honorar?

Advokatfirmaernes honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Undtaget fra dette er ydelser med fast pris og erhvervsabonnement.  Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Såfremt der opkræves negative renter af indestående på klientkonti, skal denne omkostning afholdes af klienten.

Fakturering kan ske aconto og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Hvordan behandles klientmidler?

Alle klientmidler behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

Klientmidlerne indsættes på klientkonto i pengeinstitut efter advokatfirmaernes valg, medmindre klienten tilkendegiver specifikt ønske i så henseende.

Advokatfirmaerne har klientbankkonti i Sydbank, Nykredit Bank og Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk