fbpx

Partner indtræder i Gældsstyrelsens advokatpanel

I foråret 2021 afholdtes den 2. optagelsesrunde til Gældsstyrelsens advokatpanel. Panelet udgør en kreds af advokater fra hele landet, som på skift indstilles af Gældsstyrelsen som kurator i de sager, hvor et konkursdekret er afsagt på baggrund af indstilling fra styrelsen. Advokatpanelet blev etableret i 2019 med henblik på at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen ved Gældsstyrelsens samarbejde med advokater i konkurssager. Optagelse af advokater sker ved ansøgning, og der lægges bl.a. vægt på erfaring med behandling af konkursboer.   

Advokat Jesper Køppen Fenger-Mieritz fra Mieritz Advokatfirma er den 1. juni 2021 blevet optaget i advokatpanelet, og hermed er begge partnere hos Mieritz advokatfirma nu en del af panelet. 

Når der snakkes om insolvensret illustreres et konkursbo ofte med et kors – det afdøde selskab, og kurator er bedemanden, der lægger resterne i graven. Med disse briller på kan det overraske, at en inkarneret iværksætter som Jesper nu i mange år har beskæftiget sig med konkursboer. I virkelighedens verden er der imidlertid ikke meget bisættelse over kuratoropgaven. 

I bund og grund handler det om værdier – det handler om at bevare værdier og om at sikre de samarbejdspartnere og kreditorer, der står til at lide tab som følge af konkursen. Ultimativt handler det om at bjærge de levedygtige dele fra resterne af det konkursramte selskab og overdrage dem til raske virksomheder, til fordel for såvel selskabets kreditorer som samfundet i det hele. Det kræver forretningsforståelse, forhandlingskompetencer og en evne til at lægge de juridiske briller fra sig og kigge på helheden med pragmatiske øjne.

Jesper Køppen Fenger-Mieritz har ud over insolvensretten mangeårig erfaring med virksomhedsdrift og bestyrelsesarbejde, og han rådgiver til daglig klienter inden for alt fra stiftelse og arbejdsretlige aspekter til diverse inden for kontrakter, overdragelse af virksomheder og omdannelse af selskaber. Med sin praktiske erfaring inden for alt fra produktionsvirksomhed til rådgivning og konsulentydelser kan Jesper bistå virksomheder af alle størrelser, former og sammensætninger, hvilket er en styrke såvel i konkursbehandling som i erhvervsretten i øvrigt.  

Hvis du har behov for bistand med din virksomhed – om du er i færd med at stifte et nyt selskab, vil sikre dig med de rette kontrakter eller har brug for rådgivning for at få virksomheden tilbage på sporet, kan du med fordel rette henvendelse til Mieritz Advokatfirma på info@mlaw.dk eller telefon +45 32 42 64 00 – det er både nemmere og billigere at gøre tingene ordentligt i første omgang.

Vi ønsker Jesper et stort tillykke med optagelsen i advokatpanelet.

Skriv et svar

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk