fbpx

Få en solid & stærk
partner ved din side

Mieritz Advokatfirma yder rådgivning inden for en lang række juridiske
områder til både private klienter samt virksomheder i alle størrelser.
Læs mereBliv kontaktet

Privat

Vi hjælper dig med dine private forhold

Læs mere

Erhverv

Vi er specialister i ejerledet virksomheder

Læs mere

Abonnement

Fast månedlig pris på juridisk rådgivning

Læs mere

Et ærligt, gennemsigtigt og tillidsfuldt samarbejde baseret på fælles forståelse

Vores mål er at give viden, der ruster til, at håndtere udfordringer effektivt, undgå konflikter og få forståelse for hvornår der skal søges rådgivning hos os. Vi stræber efter at vores rådgivning har værdi - skaber resultater og er til at forstå. Vi ved du stiller krav til os som din rådgiver - hvorfor vi også stiller krav til dig. Er du klar!
Om os

Vores team af advokater står til rådighed for at bistå dig, din virksomhed, dine medarbejder, din ejendom m.m.

Selskaber, fast ejendom, familie, dødsboer, konkurs, inkasso, personlig skade, forbrugerbeskyttelse, udlejer-lejer m.m. : vores advokater kan
svare på dine spørgsmål - nu.
Ring nu

Erhvervsrådgivning på abonnement

For en fast månedlig pris, står vi til rådighed for jeres virksomhed. Vi fjerner usikkerheden ved at gå til en advokat, så i er sikre på at få gjort tingene rigtigt fra starten.
Læs mere

0k

Løste sager

0%

Kundetilfredshed

0+

Vores lokation

0

Medarbejdere

Hvor længe varer en retssag?

Det kan tage noget tid at gennemføre en retssag. Længden af sagen varierer meget efter typen. Vi har stor erfaring med at føre retssager i alle instanser. Vi giver gerne vores bud på hvordan du får gennemført din tvist bedst muligt.

Hvordan fastsættes honorar?

Advokatfirmaernes honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Undtaget fra dette er ydelser med fast pris og erhvervsabonnement. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Såfremt der opkræves negative renter af indestående på klientkonti, skal denne omkostning afholdes af klienten.

Fakturering kan ske aconto og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Hvordan behandles klientmidler?

Alle klientmidler behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

Klientmidlerne indsættes på klientkonto i pengeinstitut efter advokatfirmaernes valg, medmindre klienten tilkendegiver specifikt ønske i så henseende.

Advokatfirmaerne har klientbankkonti i Sydbank, Nykredit Bank og Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

PRØVEERFARING PÅ BEGGE SIDER AF FØDERAL FORBRYDELSE

Certificering & tilliden er i orden

Højesteret

Højesteret er Kongeriget Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans. Højesteret har til opgave at afklare retstilstanden og sørge for ensretning i alle afgørelser. Vi har naturligvis møderet.

Overholdelse af GDPR

Står for “General Data Protection Regulation” og kaldes i almindelig tale for persondataforordningen. Princippet bag GDPR, at vi alle har ret til et privatliv.

Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvori er fastsat, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter han/hun dør.

Det koster ikke noget at spørge - så vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk