fbpx
OmstruktureringErhverv

Omstrukturering af selskaber

Hos Mieritz Advokatfirma bistår vi løbende med hjælp og vejledning hvis dit selskab skal omstruktureres.
Kontakt osLæs mere

Hvad er omstrukturering?

En omstrukturering kan bestå af flere forskellige elementer, alt efter den oprindelige virksomhedsform og ønsket til den færdige konstruktion. En omstrukturering kan være:
  • Omdannelse fra personligt ejet virksomhed til kapitalselskab (ApS eller A/S)
  • Omdannelse af et selskab fra ApS til A/S
  • Ændring af ejerstruktur, f. eks. etablering af et holdingselskab ved en anpartsombytning, eller tilførsel af aktiver
  • Spaltning af et selskab
  • Fusion af flere selskaber
  • En kombination af de ovenfor nævnte elementer

Hvorfor skal jeg omstrukturere mit selskab?

Omstrukturering kan anvendes i mange tilfælde. Omstrukturering kan f. eks. anvendes effektivt til: at lette et generationsskifte, at optage en ny medejer, udskillelses af en aktivitet fra anden drift, spredning af risiko m.m.

 

Den rette rådgivning kan gøre sådanne processer langt lettere og kan udskyde og dermed indirekte spare, en masse omkostninger. Gennemførelse af de rette processer tager tid, hvorfor essentiel planlægning og sparring med kompetent rådgiver, er vigtigt for en god proces.

 

Oprettelse af et holdingselskab og dermed en holdingkonstruktion er en meget normal proces, som kan medføre en betydelig skatteindkapsling og dermed skatteudskydelse.

Skal jeg betale skat hvis jeg ændrer mit selskab?

Som hovedregel er en omstrukturering af et selskab skattepligtigt.

Med den rette rådgivning, vil man i de fleste tilfælde, kunne gennemføre omstruktureringen på en måde, så omdannelsen betragtes som skattefri.

 

I virkeligheden udskydes skattebetalingen til et senere tidspunkt, idet enhver omstrukturering reelt betragtes som et salg, der medfører avancebeskatning hos den oprindelige ejer.

 

Derfor er det nødvendigt at få korrekt rådgivning, således man som ejer er bekendt med, hvordan og hvornår en eventuel skattebetaling udløses.

 

Nogle gange giver det også god mening at gennemføre en omstrukturering med betaling af skat, da det økonomisk bedst kan svare sig, i den konkrete situation.

Kan jeg selv lave en omstrukturering?

Ja, du kan godt selv gennemføre en omstrukturering. Dog skal du, i visse tilfælde, anvende din revisor til at lave en vurderingsberetning.

 

Det essentielle ved omstruktureringen, er at forstå konsekvenserne. Enhver omstrukturering er reelt et salg, der oftest udløser avancebeskatning hos den oprindelige ejer. Selskabet skal derfor omstruktureres på den rette måde.

 

Du skal som virksomhedsejer også være bekendt med de gældende skatteregler, hvis du for eksempel ønsker at anvende regler om skattefri omstrukturering af selskaber.

 

I dag arbejder man med forskellige værnsregler, hvis formål er at undgå skattespekulation. Dog kan man utilsigtet komme til at bryde disse regler og en uheldig handling kan medføre, at en hel konstruktion bliver betragtet som skattepligtig og dermed udløser avancebeskatning.

Hvad er en værnsregel?

Værnsreglerne er indsat i skattelovgivningen, for at sikre mod udnyttelse af mulighederne, for skattefri omstrukturering.

 

Gennemfører du f. eks. en skattefri anpartsombytning, hvorved du stifter et nyt holdingselskab til dit eksisterende driftselskab, vil de normale skatteregler medføre, at du ville kunne sælge driftsselskabet skattefrit, fra dit nye holdingselskab.

 

Værnsreglen i dette tilfælde vil være, at dit nye holdingselskab skal eje driftsselskabet i minimum 3 år, før et salg kan gennemføres skattefrit. Værnsreglen skal altså sikre, at man ikke udnytter reglerne fra dag 1. Uden værnsreglerne vil der kunne ske megen skattespekulation.

 

Der er forskellige værnsregler i forskellige situationer. Det er derfor afgørende at man er bekendt med dem. Vi anbefaler derfor, at man får det undersøgt. Det kan være meget uheldigt, at en transaktion pludseligt bliver skattepligtig, hvis ikke det har været hensigten.

En omstrukturering af et selskab, kan ske på mange måder

Vi anbefaler at man rådgiver sig med sin advokat og revisor inden man igangsætter en omstrukturering.

Det er vigtigt man som ejer af et selskab får gennemført en omstrukturering korrekt. En forkert gennemførelse kan medvirke til, at man kan komme til at betale avanceskat under omstruktureringen i stedet for at udskyde denne til en senere beskatning.

Se video - Vi er på din side

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk