SelskabsformerErhverv

Mieritz Advokatfirma er specialister i selskabsret

Der er mange vigtige forhold at tage stilling til, i forbindelse med beslutning om valg af selskabsform ved opstart af selvstændig virksomhed.
Sparring med en advokat i etableringsfasen vil sikre dig, at dit valg af virksomhedstype baseres på en række konkrete og essentielle forhold i DIN påtænkte virksomhed – således at du opnår de optimale fremtidige muligheder! Vi håber dog vi har hjulpet dig lidt på vej – ellers tag fat i os. Vi står klar til at hjælpe.
Kontakt osLæs mere

Vælg det rette selskab når du starter din virksomhed eller dit selskab

Der er mange forhold man skal tage i betragtning. Vi har samlet viden om krav til startkapital, hæftelse, skat og offentlighedens adgang til data om selskabet. Som advokater er vi i berøring med mange virksomheder, banker og andre rådgiver. Vi har derfor også ret tit et unikt netværk. Dette netværk udnytter vi altid.
I følgende FAQ giver vi svar på dine spørgsmål i forhold til de forskellige selskabsformer.

Hvad er en personlig virksomhed?

En personlig ejet virksomhed ejes af en person, og kun én, som typisk også er leder af virksomheden.

Hvilke krav er der til kapital i en personlig virksomhed?

Der er ingen krav til krav til kapital ved etablering af en personlig virksomhed.

Hæfter man for gæld i en personlig virksomhed?

Ejeren hæfter personligt og ubegrænset for en personlig virksomheds forpligtelser og gæld, med hele sin private formue (dvs. penge i banken, friværdi i hus, bil, m.m.).

Hvordan beskattes man som ejer af en personlig virksomhed?

Ejeren beskattes af den personlige virksomheds overskud. Der findes dog flere beskatningsmuligheder, herunder efter personskatteloven, kapitalafkastordningen, eller
virksomhedsskatteordningen.

 

Underskud kan fradrages i ejerens øvrige indkomst eller evt. ægtefælles indkomst. Resterende underskud fremføres til næste regnskabsår.

Må jeg trække penge ud af en personlig virksomhed?

Det korte svar er ja. Ingen forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi. Der opstår ikke et ulovligt anpartshaverlån som der fx kan opstå i et ApS eller A/S.

Har andre adgang til mit regnskab i min virksomhed?

Når man driver en personlig virksomhed, er det alene Skat som har krav på og adgang til ens regnskab. Det er derfor muligt at drive virksomhed uden offentligheden har adgang til regnskabsdata om virksomheden.

Hvad er et Aktieselskab (A/S)?

Ved selskabsformen A/S ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer, andre selskaber m.m. Det er et lovkrav for aktieselskaber, at selskabet både har en direktion og en bestyrelse.

Hvilke krav er det til selskabskapitalen i et Aktieselskab (A/S)?

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 400.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Hæfter man personligt for et A/S?

Det korte svar er nej. Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Hvordan beskattes et A/S?

Et A/S er et selvstændigt skattesubjekt, og der skal betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud.

 

Hvis selskabet giver underskud, kan det fremføres til modregning i fremtidige års overskud.

Må jeg som ejer trække penge ud af et A/S?

Vælger man selskabsformen A/S, skal ejer ansættes og have udbetalt løn med A-skattetræk. Evt. overskud, der ikke er udbetalt som løn, kan udbetales som udbytte til ejer/ejerne.

 

Hvis ejeren er en person, skal der betales en udbytteskat på 27 % eller 42 %. Det afhænger af hvor meget man skal trække ud. Hvis ejer er et selskab, som ejer mindst 10% er udbytte skattefrit.Ejer man under 10% vil udbytte blive beskattet i Selskabet.

Ejere må ikke låne penge i selskabet medmindre helt særlige krav er opfyldt. Der kan meget nemt opstå ulovlige lån som beskattes voldsomt og som vil medføre skattekrav/tilbagebetalingskrav.

Har andre adgang regnskabet i et A/S?

Ja, regnskab skal offentliggøres. Der er offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, og årsrapporten er offentligt tilgængelig. Alle er oplysninger kan fx. findes på www.cvr.dk

Hvad er et Anpartsselskab (ApS)?

Ved selskabsformen ApS ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer, andre selskaber m.m. Det er et lovkrav for anpartsselskaber, at selskabet har en direktion. Selskabet kan også have en bestyrelse men det er ikke et krav.

Hvilke krav er det til selskabskapitalen i et Anpartsselskab (ApS)?

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 40.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Hæfter man personligt for et ApS?

Det korte svar er nej. Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Har andre adgang regnskabet i et ApS?

Ja, regnskab skal offentliggøres. Der er offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, og årsrapporten er offentligt tilgængelig. Alle er oplysninger kan fx. findes på www.cvr.dk

Hvordan beskattes et ApS?

Et ApS er et selvstændigt skattesubjekt, og der skal betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud.

 

Hvis selskabet giver underskud, kan det fremføres til modregning i fremtidige års overskud.

Må jeg som ejer trække penge ud af et ApS?

Vælger man selskabsformen ApS, skal ejer ansættes og have udbetalt løn med A-skattetræk. Evt. overskud, der ikke er udbetalt som løn, kan udbetales som udbytte til ejer/ejerne.

 

Hvis ejeren er en person, skal der betales en udbytteskat på 27 % eller 42 %. Det afhænger af hvor meget man skal trække ud. Hvis ejer er et selskab, som ejer mindst 10% er udbytte skattefrit. Ejer man under 10% vil udbytte blive beskattet i Selskabet.

 

Ejere må ikke låne penge i selskabet medmindre helt særlige krav er opfyldt. Der kan meget nemt opstå ulovlige lån som beskattes voldsomt og som vil medføre skattekrav/tilbagebetalingskrav.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.