fbpx

Professionelle kompetencer og hurtig bistand

VI ER EKSPERTER I SELSKABSRET OG KONSTRUKTIONER
Kontakt os

Selskabsformer

Der er mange vigtige forhold at tage stilling til, i forbindelse med beslutning om valg af selskabsform ved opstart af selvstændig virksomhed. Mieritz Advokatfirma er specialister i selskabsret, og vil i det følgende give en kort, overordnet introduktion til de forskellige selskabsformer.
Vi stifter dit næste ApS for kr. 1.750 ekskl. moms og afgift.
Vi stifter dit næste A/S for kr. 3.000 ekskl. moms og afgift.

PERSONLIG VIRKSOMHED

En personlig ejet virksomhed ejes af en person, og kun én, som typisk også er leder af virksomheden.

Kapitalkrav og hæftelse

Der er ingen krav til krav til kapital ved etablering af virksomheden, og ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser og gæld, med hele sin formue (dvs. penge i banken, friværdi i hus, bil, m.m.).

Skatteforhold

Ejeren beskattes af virksomhedens overskud, men har dog alternative beskatningsmuligheder, herunder efter personskatteloven, kapitalafkastordningen, eller virksomhedsskatteordningen.

Underskud kan fradrages i ejerens øvrige indkomst eller evt. ægtefælles indkomst. Resterende underskud fremføres til næste regnskabsår.

Udtræk til privatøkonomi

Ingen forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi.

Offentlighed

Ingen krav om offentlighed om virksomheden.

AKTIESELSKAB (A/S)

Ved selskabsformen A/S ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer, andre selskaber m.m. Det er et lovkrav for aktieselskaber, at selskabet både har en direktion og en bestyrelse.

Kapitalkrav og hæftelse

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 400.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Skatteforhold

Ved denne selskabsform er selskabet et selvstændigt skattesubjekt, og der skal betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud.

Hvis selskabet giver underskud, kan det fremføres til modregning i senere års overskud

Udtræk til privatøkonomi

Vælger man selskabsformen A/S, skal ejer ansættes og have udbetalt løn med A-skattetræk. Evt. overskud, der ikke er udbetalt som løn, kan udbetales som udbytte til ejer/ejerne.

Hvis ejeren er en person: Udbytteskat på 27 % / 42 %

Hvis ejer er et selskab, som ejer mindst 10 %: Skattefrit udbytte.

Ejer må ikke låne penge i selskabet – medmindre helt særlige krav er opfyldt.

Offentlighed

Der er offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, og årsrapporten er offentligt tilgængelig.

ANPARTSSELSKAB (APS)

Ved selskabsformen ApS ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer, andre selskaber m.m. Anpartsselskabet skal have en direktion, men behøver ikke have en bestyrelse.

Kapitalkrav og hæftelse

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 40.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse, dog mindst DKK 40.000,00. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Skatteforhold

Ved denne selskabsform er selskabet er et selvstændigt skattesubjekt, og der skal betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud. Hvis selskabet giver underskud, kan det fremføres til modregning i senere års overskud.

Udtræk til privatøkonomi

Vælger man selskabsformen ApS, skal ejer ansættes og have udbetalt løn med A-skattetræk. Evt. overskud, der ikke er udbetalt som løn, kan udbetales som udbytte til ejer/ejerne.

Hvis ejeren er en person: Udbytteskat på 27 % / 42 %

Hvis ejer er et selskab, som ejer mindst 10 %: Skattefrit udbytte.

Ejer må ikke låne penge i selskabet – medmindre helt særlige krav er opfyldt

Offentlighed

Også ved denne selskabsform er der offentlighed omkring ledelse, kapital m.m, ligesom årsrapporten er offentligt tilgængelig.

INTERESSENTSKAB (I/S)

Vælges selskabsformen I/S, skal selskabet ejes af flere ejere, og aldrig kun én, som kan være både personer, andre selskaber m.m., som typisk også er ledere af selskabet.

Kapitalkrav og hæftelse

Der er ingen krav til kapital ved etablering af selskabet, og ejerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser og gæld, med hele deres formuer (dvs. penge i banken, friværdi i hus, bil, m.m.)

Skatteforhold

Ved denne selskabsform, er selskabet ikke et selvstændigt skattesubjekt, og ejerne beskattes af deres ideelle andel af selskabets overskud.

Udtræk til privatøkonomi

Intet forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi.

Offentlighed

Selskabsformen medfører intet krav om offentlighed.

PARTNERSELSKAB (P/S)

Ved selskabsformen P/S, skal selskabet ejes af flere ejere, og aldrig kun én, som kan være både personer, andre selskaber m.m. Selskabsformen medfører krav om både en direktion, og en bestyrelse.

Kapitalkrav og hæftelse

Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 400.000,00, ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring.

Ejer/ejerne hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, dvs. en begrænset hæftelse.

Skatteforhold

Ved denne selskabsform er selskabet ikke et selvstændigt skattesubjekt, og ejerne beskattes af deres ideelle andel af selskabets overskud.

Udtræk til privatøkonomi

Selskabsformen medfører ikke forbud mod udtræk af midler fra virksomheden til privatøkonomi.

Offentlighed

Også ved denne selskabsform er der offentlighed omkring ledelse, kapital m.m., ligesom årsrapporten er offentligt tilgængelig.

HVILKEN SELSKABSFORM SKAL JEG VÆLGE?

Ovenstående overordnede gennemgang af de forskellige selskabsformer, kan naturligt give flere spørgsmål end svar, hvis man er i tvivl om, hvilken selskabsform man skal vælge.

Sparring med en advokat i etableringsfasen vil sikre dig, at dit valg af virksomhedstype baseres på en række konkrete og essentielle forhold i DIN påtænkte virksomhed – således at du opnår de optimale fremtidige muligheder!

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.
[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk