HuskøbPrivat

At købe bolig er en stor beslutning og investering

Mieritz Advokatfirma er specialister i køb af fast ejendom og vil i det følgende svare på dine spørgsmål ifm. huskøb.
Kontakt osLæs mere

Hvad er advokatens rolle i en ejendomshandel?

Der er mange aspekter i advokatens rolle i en ejendomshandel. Vi har nedenfor samlet viden om forløbet i handlen og advokatens rolle i den henseende.

3 hurtige...

Husk altid advokatforbehold når du byder

Hvad er et advokatforbehold?

Advokatforbeholdet er typisk indsat i købsaftalen under særlige vilkår. Advokatforbeholdet gør, at du som køber kan underskrive en købsaftale med forbehold for din advokat gennemgår købsaftalen og alle handlens dokumenter (4-600 sider) efterfølgende med dig.

 

Advokatforbeholdet gør, at du som køber kan blive trukket ud af handlen efter underskrift på købsaftalen.

Er det kun de ca. 30 siders købsaftale med standardvilkår og salgsopstilling som advokaten gennemgår?

Nej. Advokaten gennemgår hele handlen.

 

Det betyder, at alle huset/lejlighedens dokumenter gennemgås. Der er typisk 4-600 sider i en ejendomshandel. Vi gennemgår dokumenterne med dig på en let forståelig måde på vores møde.

Er advokatforbeholdet en fortrydelsesret?

Det korte svar er nej i ordets betydning. Som køber af fast ejendom har du i de fleste tilfælde både en fortrydelsesret og kan vælge et advokatforbehold.

Fortrydelsesretten er givet ved lov og giver dig som køber en mulighed for at fortryde dit køb indenfor 6 hverdage fra aftalens indgåelse mod at betale 1 % af købesummen til sælger. Et advokatforbehold koster ikke en del af købesummen til sælger ved annullering via advokatforbeholdet.

En gennemgang af handlen og hjælp i processen fra A-Z vil give dig den bedste sikkerhed ved køb af ny bolig.

Rådgivning fra en advokat ifm. køb af bolig vil sikre dig, at alle nødvendige dokumenter følger med til købsaftalen, og at du bliver sat ind i ejendommen og dens forhold inden du bindes af handlen.

Hvordan får jeg et advokatforbehold ind i min aftale?

Når du byder på ejendommen til sælger eller ejendomsmægler, skal du oplyse, at du giver et bud betinget af din advokats godkendelse. Så sørger sælger eller ejendomsmægler for, at sætte et advokatforbehold ind i aftalen.

Kan jeg skrive købsaftalen under?

Hvis du har sørget for, at der er et advokatforbehold i aftalen, kan du skrive aftalen under. Hvis du er i tvivl om forbeholdet er i aftalen og/eller om det er korrekt, så er du altid velkommen til at sende købsaftalen til os på info@mlaw.dk, hvorefter vi kan vende retur med svar på, om der er korrekt advokatforbehold i aftalen.

 

Tip: I en købsaftale udarbejdet af en ejendomsmægler fra Dansk Ejendomsmæglerforening vil advokatforbeholdet fremgå af købsaftalens punkt 11.

Jeg køber en ejendom til nedrivning – har jeg behov for en advokat?

Det korte svar er ja.

 

Advokaten gennemgår ikke kun tilstandsrapporten og el-eftersynet, men også ejendommens dokumenter, f.eks. servitutterne (hvilke regler er der på ejendommen), lokalplanen (hvad må man bygge på grunden), byggesagsdokumenter (er der en nedgravet olietank) mv.

 

Vi rådgiver i samme forbindelse om, at man som køber der vil bygge nyt, skal have foretaget undersøgelser af grunden (jordbundsundersøgelser og miljøundersøgelser.)

Hvad er processen i en typisk ejendomshandel i korte træk?

Her er et eksempel på det forløb, som en køber går igennem for at købe en bolig:

 1. Køber finder en bolig
 2. Køber byder på boligen til sælger/ejendomsmægler med forbehold for købers advokat og/eller banks godkendelse
 3. Hvis sælger accepterer buddet, udarbejdes der en købsaftale
 4. Købsaftalen sendes til underskrift hos alle parter
 5. Når alle har underskrevet købsaftalen, sendes den underskrevne aftale til købers advokat og bank, samt sælger.
 6. Købers advokat booker møde med køber
 7. Inden mødet har advokaten gennemgået alle handlens dokumenter
 8. På mødet drøftes handlens dokumenter med køber
 9. Efter mødet udarbejder advokaten et godkendelsesbrev.
 10. Et godkendelsesbrev kan indeholde betingelser, som skal opfyldes, førend købet er godkendt af købers advokat
 11. Sælger/ejendomsmægler besvarer godkendelsesbrevet
 12. Først når alle betingelserne i godkendelsesbrevet er på plads, har køber reelt købt en ny bolig
 13. Når købet er faldet på plads, skal køber opfylde en lang række krav overfor sælger. Dem sørger vi hos Mieritz Advokatfirma for at guide køber igennem
 14. Skødet bliver lavet – vi sikrer os som købers advokat, at det er korrekt inden køber skriver det under
 15. Efter overtagelsesdagen udarbejder der en refusionsopgørelse. En refusionsopgørelse er en opgørelse over alle udeståender mellem sælger og køber pr. Overtagelsesdagen.
 16. Først når skøde, refusionsopgørelse mv. er på plads, lukker vi sagen her på kontoret.

 

Vi er derfor med køber hele vejen.

Skal der være en tilstandsrapport når man køber en bolig?

Nej det skal der ikke. Sælger kan vælge at få udarbejdet en tilstandsrapport, men det er ikke et krav.

 

I en lejlighed er det ikke almindeligt med en tilstandsrapport. Det er det ikke, da der i så tilfælde skal udarbejdes en rapport på hele ejendommen. Det er typisk ret dyrt at få lavet og kræver adgang til samtlige ejerlejligheder.

Boligen er nyistandsat – så er der ingen risiko ved at købe?

Gid det var så vel – virkeligheden er en anden. Der kan være mindst lige så mange fejl og mangler/risici ved køb af en nyistandsat bolig som ved en gammel bolig, der skal istandsættes af køber.

 

Det er vigtigt dels at sikre, at istandsættelsen er sket korrekt håndværksmæssigt, men også at istandsættelse eller til/ombygning er godkendt. Samtidig skal man være opmærksom, hvis noget af istandsættelsen er lavet som selvbyg eller medbyg. Det rådgiver vi også om i processen.

Se video - Vi er på din side

Forældrekøb – er det muligt?

Ja forældrekøb er fortsat en mulighed.

 

Reglerne bliver dog ændret, hvorfor man skal søge rådgivning inden man evt. køber en bolig som forældrekøb. Forældrekøb medfører at forældrene køber en ekstra bolig og
udlejer denne til sit/sine børn.

Køb af andelsbolig – er det anderledes?

Ja andelsboliger er en helt særlig type bolig. De er oftest billigere at købe, men kan også være dyrere at sidde i. Det er dog ikke altid tilfældet.

 

Når du køber en andelsbolig, køber du teknisk set en ideel anpart i ejendommen og dermed i foreningens formue. Det er derfor afgørende, at alle foreningens dokumenter gennemgås af en advokat. Vi gennemgår købsaftaler ved køb af andelsboliger og kigger bl.a. på, hvordan foreningens økonomi er.

 

Vi sikrer os også, at der ikke er en fremtidig merudgift i foreningen, som vil medføre en stigning i boligafgiften.

Skal jeg bruge en lokal advokat?

Alle handler er forskellige og alle ejendomme er forskellige. Men det er ikke et krav, at det er en lokal advokat, som gennemgår handlen.

Vi har mange møder via telefon eller teams og kan derfor gennemgå handler i hele landet.

Kontakt os

Vi lever af vidensdeling - derfor er gode råd ikke altid dyre

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.