fbpx
ErhvervslejeretErhverv

Erhvervslejeret

Hos Mieritz Advokatfirma bistår vi små- og mellemstore virksomheder med udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, der tilgodeser vores kunders særlige behov og ønsker, og som samtidig tager højde for erhvervslejelovens ufravigelige- og udfyldende regler.
Kontakt osLæs mere

Erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt er som udgangspunkt afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold til hinanden. Dette modificeres dog af erhvervslejelovens ufravigelige regler, ligesom lejer og udlejer trods manglende individuel erhvervslejekontrakt, ikke lades uden regulering på visse områder, hvor der i erhvervslejeloven findes udfyldende regler.

Skal jeg lave en erhvervslejekontrakt?

Som udgangspunkt nej. Dog skal en skriftlig lejekontrakt udarbejdes, hvis lejer anmoder om det.

 

Vi anbefaler altid, at man udarbejder en lejekontrakt, for at du som udlejer, får dine ønsker og vilkår med. Hvis du ikke har en lejekontrakt, anvendes i stedet lejelovgivningens regler og det er ikke altid hensigtsmæssigt.

Hvilke rettigheder har lejer?

Lejer har de rettigheder som fremgår af lejekontrakten. Herudover er lejer i mange tilfælde beskyttet af lejeloven.

 

Lovgivningen indeholder ufravigelige regler. Det betyder, at selv om der er aftalt noget andet, vil aftalen kunne tilsidesættes af lovgivningen. Det kan føles uretfærdigt, men der er ikke andet at gøre, end at kende lovgivningen.

Derfor anbefaler vi altid at få rådgivning.

 

Lovgivningen indenfor lejeret er, efter vores opfattelse, et af de mest regulerede områder. Det kan være svært at gøre alting rigtigt uden at være meget inde i lovstoffet. Hvis man f. eks. ønsker at opsige/ophæve en lejer, er det vigtigt man kender alle gyldighedsregler.

Er der krav om at bruge særlige blanketter til en erhvervslejekontrakt?

Nej. Der er ikke noget blanketkrav til erhvervsleje.

Hvor lang tid tager det at lave en erhvervslejekontrakt?

Det korte svar er, at det varierer meget. Nogle udlejninger er meget komplekse og med mange forhold. Det kan være flere forskellige enheder der skal reguleres forskelligt. Det kan være meget lange forhandlinger.

 

Kontakt os gerne, så kan vi give et tidsmæssigt overslag.

Vi sørger for at gennemgå alle væsentlige punkter der bør tages stilling til, i forbindelse med udlejning.

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne til erhvervsmæssig udlejning, bør der altid udarbejdes en erhvervslejekontrakt, der nærmere regulerer lejeforholdet, herunder dets særlige vilkår.

Vi sørger for, at gennemgå alle væsentlige punkter, som der bør tages stilling til i forbindelse med udlejning af et erhvervslejemål, herunder bl.a. vedligeholdelsesansvar, det lejedes aflevering, lejens størrelse og regulering, driftsudgifter, ændringer af det lejede, fremleje, evt. køberet, afståelsesvilkår, depositum, opsigelse, uopsigelighed, etc.

Aftales dette ikke på forhånd, kan det i sidste ende blive op til erhvervslejelovens udfyldende regler, at regulere lejeforholdet mellem parterne. Det er meget sjældent det mest hensigtsmæssige, for det konkrete lejemål.

Se video - Vi er på din side

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk