ErhvervslejeretErhverv

Vi bistår små -og mellemstore virksomheder med erhvervs-lejekontrakter

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne, uagtet om der er tale om privat eller erhvervsmæssig udlejning, bør der altid udarbejdes en lejekontrakt/erhvervslejekontrakt, der nærmere regulerer lejeforholdet, herunder dets særlige vilkår.
Kontakt osLæs mere

Lejekontrakt/erhvervslejekontrakt

En lejekontrakt/erhvervslejekontrakt er som udgangspunkt afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold til hinanden. Dette modificeres dog for så vidt angår erhvervsudlejning af erhvervslejelovens ufravigelige regler, ligesom lejer og udlejer trods manglende individuel erhvervslejekontrakt, ikke lades uden regulering på visse områder, hvor der i erhvervslejeloven findes udfyldende regler.

Skal jeg lave en lejekontrakt?

Udgangspunktet i loven er, at du ikke behøver at lave en skriftlig lejekontrakt. Dog skal en kontrakt laves hvis lejer anmoder herom.

 

Vi anbefaler dog at man altid udarbejder en lejekontrakt. Dette for at sikre, at de vilkår du ønsker som udlejer er med i kontrakten. Findes der ikke en lejekontrakt anvendes lejelovgivningens regler som grundlag for forholdet. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt.

Hvilke rettigheder har lejer?

Lejer har de rettigheder som fremgår af lejekontrakten. Herudover er lejer i mange tilfælde beskyttet af henholdsvis lejeloven og erhvervslejeloven.

 

I mange tilfælde indeholder lovgivningen ufravigelige regler. Det betyder, at selv om der er aftalt noget andet, vil aftalen kunne tilsidesættes at lovgivningen. Dette kan føles uretfærdigt. Dog er der ikke andet at gøre ved det end at kende lovgivningen. Det er her at rådgivningen er nødvendig.

 

Lovgivningen indenfor lejeret er efter vores opfattelse et af de mest regulerede områder. Det kan være svært at gøre alting rigtigt uden at være meget inde i lovstoffet. Fx hvis man ønsker at opsige/ophæve en lejer. Der er det vigtigt man kender alle gyldighedsregler.

Er der krav om at bruge særlige blanketter til en lejekontrakt?

Lejeloven indeholder regler om brug af særlige blanketter. Det er derfor afgørende du anvender den rette blanket. Vi bistår gerne med dette.

 

Dette gælder ved leje til private. Ved leje til erhverv er der ikke samme blanketkrav.

Hvor lang tid tager det at lave en lejekontrakt?

Det korte svar er, at det varierer meget. Nogle udlejninger er meget komplekse og med mange forhold. Det kan være flere forskellige enheder der skal reguleres forskelligt. Det kan være meget lange forhandlinger.

 

Det kan også gå meget hurtigt, hivs det alene er udfyldelse af en blanket med tilhørende rådgivning. I så fald er det typisk et par times arbejde inklusiv rådgivning.

Erhvervslejekontrakter, der tilgodeser vores kunders særlige behov og ønsker.

Hos Mieritz Advokatfirma bistår vi små- og mellemstore virksomheder med udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, som samtidig tager højde for erhvervslejelovens ufravigelige- og udfyldende regler.

Vi sørger for, at gennemgå alle væsentlige punkter, som der bør tages stilling til i forbindelse med udlejning af et erhvervslejemål, herunder bl.a. vedligeholdelsesansvar, det lejedes aflevering, lejens størrelse og regulering, driftsudgifter, ændringer af det lejede, fremleje, evt. køberet, afståelsesvilkår, depositum, opsigelse, uopsigelighed, etc., således at det ikke i sidste ende er op til erhvervslejelovens udfyldende regler, at regulerer lejeforholdet mellem parterne, som meget sjældent er det mest hensigtsmæssige for netop det konkrete lejemål.

Ved udlejning af fast ejendom til erhvervsmæssig benyttelse gælder der således en større grad af aftalefrihed end ved udlejning til beboelse, hvor lejeloven i større grad sætter visse grænser for aftalefriheden i en lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Det er derfor vigtigt, at en man som udlejer får klarlagt ens konkrete behov og ønsker, således at sådanne kan blive en del af aftalegrundlaget med henblik på at undgå efterfølgende ubehagelige overraskelser, som man ikke har forudset ved lejeforholdets indgåelse.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.