fbpx
LejeretErhverv

Lejeret

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne, skal der altid udarbejdes en lejekontrakt.
Kontakt osLæs mere

Lejekontrakt

En lejekontrakt er, som udgangspunkt, afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold til hinanden.

Dette modificeres dog lejelovens ufravigelige regler, ligesom lejer og udlejer trods manglende individuel lejekontrakt, ikke lades uden regulering på visse områder, hvor der i lejeloven findes udfyldende regler.

Skal jeg lave en lejekontrakt?

Som udgangspunkt nej. Dog skal en skriftlig lejekontrakt udarbejdes, hvis lejer anmoder om det.

Vi anbefaler altid, at man udarbejder en lejekontrakt, for at du som udlejer, får dine ønsker og vilkår med. Hvis du ikke har en lejekontrakt, anvendes i stedet lejelovgivningens regler og det er ikke altid hensigtsmæssigt.

Hvilke rettigheder har lejer?

Lejer har de rettigheder som fremgår af lejekontrakten. Herudover er lejer i mange tilfælde beskyttet af lejeloven.

Lovgivningen indeholder ufravigelige regler. Det betyder, at selv om der er aftalt noget andet, vil aftalen kunne tilsidesættes af lovgivningen. Det kan føles uretfærdigt, men der er ikke andet at gøre, end at kende lovgivningen.

Derfor anbefaler vi altid at få rådgivning.

Lovgivningen indenfor lejeret er, efter vores opfattelse, et af de mest regulerede områder. Det kan være svært at gøre alting rigtigt uden at være meget inde i lovstoffet. Fx hvis man ønsker at opsige/ophæve en lejer. Der er det vigtigt man kender alle gyldighedsregler.

Er der krav om at bruge særlige blanketter til en lejekontrakt?

Ja. Lejeloven indeholder regler om brug af særlige blanketter ved leje til private. Det er derfor afgørende du anvender den rette blanket.

Vi bistår gerne med dette.

Hvor lang tid tager det at lave en lejekontrakt?

Det korte svar er, at det varierer meget. Nogle udlejninger er meget komplekse og med mange forhold. Det kan være flere forskellige enheder der skal reguleres forskelligt. Det kan være meget lange forhandlinger.

Det kan også gå meget hurtigt, hvis der er tale om udfyldelse af en blanket med tilhørende rådgivning. I så fald kan det typisk klares på et par timer.

Kontakt os gerne, så kan vi give et tidsmæssigt overslag.

Vi sørger for at gennemgå alle væsentlige punkter der bør tages stilling til, i forbindelse med udlejning.

Vi ser blandt andet på: vedligeholdelsesansvar, det lejedes aflevering, lejens størrelse og regulering, driftsudgifter, ændringer af det lejede, fremleje, evt. køberet, afståelsesvilkår, depositum, opsigelse, uopsigelighed, etc.

Aftales dette ikke på forhånd, kan det i sidste ende blive op til lejelovens udfyldende regler, at regulere lejeforholdet mellem parterne. Det er meget sjældent det mest hensigtsmæssige, for det konkrete lejemål.

Ved udlejning af fast ejendom til private, skal du være opmærksom på lejelovens mange ufravigelige regler. Det er derfor vigtigt, at en man som udlejer får klarlagt ens konkrete behov og ønsker, således at sådanne kan blive en del af aftalegrundlaget, med henblik på at undgå efterfølgende ubehagelige overraskelser, som man ikke har forudset ved lejeforholdets indgåelse.

Se video - Vi er på din side

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk