fbpx

Mediation – et alternativ til retssag ved skilsmisse

Skilsmisse ved mediation

Skilsmisse kan være en svær og kompleks proces, især når det kommer til at træffe beslutninger om børn, økonomi og ejendom. Mange par vælger at gå gennem retten for at få disse beslutninger truffet, men det kan blive et langt, dyrt og stressende forløb.

Når vi taler om at gå igennem retten, kan det lyde som om det er ét sted, hvor alle forhold i forbindelse med en skilsmisse, bliver løst. Det er ikke tilfældet.

I Skifteretten kan man få hjælp til deling af formuen i ægteskabet. Hvis ikke man kan finde enighed efter et rådgivningsmøde, vil Skifteretten udpege en bobehandler, som skal stå for dette. En bobehandlers arbejde minder om en mediators, men kan – hvis parterne ikke kan blive enige – lave en indstilling til Skifteretten om, hvordan Skifteretten bør træffe afgørelse i sagen om deling.

Som navnet indikere kan man i Familieretshuset og senere Familieretten, få hjælp med afgørelser om bopæl og samvær.

Der er altså flere instanser, som skal sættes i gang ved en skilsmisse.

Her kan et godt alternativ være mediation.

I denne artikel kigger vi på hvad mediation er, hvilke fordele der er ved at vælge mediation frem for retten i skilsmissesager og hvordan du kan forberede dig på en mediation.

Hvad er mediation?

Mediation er en form for alternativ tvisteløsning, hvor en uvildig tredjepart, en mediator, hjælper jer som par med at nå til enighed om jeres skilsmisse. Det kan være både en mere bæredygtig og mindre stressende måde at gennemgå en skilsmisse. Mediation er en frivillig proces og I skal være enige om at prøve at nå en fælles løsning igennem mediation.   

Hvad laver en mediator?

En mediator er en uvildig tredjepart, der går ind i en konflikt og hjælper parterne med at forhandle sig til enighed og en gennemarbejdet aftale.

Mediatoren træffer altså ikke en afgørelse, men hjælper jer til at nå frem til en løsning i fællesskab.

Det sker ved at I drøfter problemet og jeres individuelle løsningsbehov, hvorefter mediatoren hjælper med at opstille en række løsningsforslag. Der bliver taget udgangspunkt i hele jeres situation og ikke kun den juridiske del af sagen.

Derefter hjælper mediatoren jer med at forhandle en aftale på plads, der er tilfredsstillende for jer begge.

Når det kommer til skilsmisser hvor der er børn involverede, er mediation med til at skabe de mest holdbare løsninger for børnene og mediation anvendes oftere og oftere som fast procedure, i sager om forældreret.  

Hvorfor vælge mediation?

Der kan være flere fordele ved at vælge mediation i stedet for at få hjælp via Skifteretten og Familieretshuset i forbindelse med skilsmisse.
For det første giver det jer begge større mulighed for at få talt løsninger igennem. I stedet for at lade en dommer træffe beslutningerne for jer kan I, igennem mediation, kommunikere åbent og konstruktivt. I kan komme til orde og nå til enighed om løsningen, for eksempel hvordan i bedst kan samarbejde om jeres børn.
I Retten handler det mest af alt om de juridiske muligheder. Her vil det typisk være jeres advokater, som fører ordet og I vil have sværere ved at komme til orde.
Mediation giver også mulighed for at fravige de juridiske principper ved skilsmisse, hvis I kan blive enige om dette.
Det kan f.eks. være, at en konkret bankkonto ikke skal deles ligeligt. Det kan også være særlige aftaler om jeres børn, som ikke er 7/7 ordning, men f.eks. på de mere bløde værdier og derfor ikke kommer med i Familieretten. F.eks. om fælles deltagelse til skolearrangementer er ok eller lignende.
Når der er enighed om en aftale og særligt baggrunden for aftalens dele, vil parterne ofte være mere motiverede for at overholde den. En aftale indgået ved mediation er derfor oftest mere langtidsholdbar end en dom/aftale indgået via Skifteretten.
Mediation kan også være en hurtigere og billigere proces end at gå gennem retten.
Det kan hjælpe med at minimere den mentale og emotionelle belastning, som en skilsmisse ofte medfører.

Hvordan vælger man den rigtige mediator?

Hvis I vælger at bruge en mediator i forbindelse med skilsmisse, kan det være godt at have gjort sig nogle tanker om jeres ønsker og behov i forhold til børn, økonomi og ejendom.

I skal være indstillede på, og villige til, at kommunikere ærligt og konstruktivt med hinanden for at nå til enighed. I skal også være indstillede på at lytte til hinandens holdninger.

I skal selv vælge en mediator. En mediator skal være neutral og upartisk. Det er vigtigt at I vælger en mediator I begge har tillid til.

Det er muligt at booke en mediator igennem mediationsinstituttet. I kan også selv undersøge og vælge en mediator.  

Hos Mieritz Advokatfirma er Jesper Køppen Fenger-Mieritz uddannet mediator. Han kan bistå dig/jer, hvis I ønsker en mediation i forbindelse med jeres skilsmisse.

Hvad hvis mediation ikke er løsningen?

Hvis du ikke vil bruge en mediator/hvis i ikke kan blive enige om en mediator, men heller ikke vil gå i retten, er det muligt at gøre tingene på en anden måde.

Vi har mange sager, hvor vi repræsenterer en af parterne i skilsmissen og rådgiver dig i forbindelse med skilsmisse. Når i begge har fundet en rådgiver, tager vi et møde, der vil foregå på samme måde som en mediation. På mødet vil vi prøve at nå til enighed, og indgå en aftale om alle dele af jeres skilsmisse, uden at gøre brug af skifteretten.

Hos Mieritz Advokatfirma kan vi også repræsentere dig som din rådgiver i forbindelse med skilsmisse, enten som beskrevet ovenfor, eller i Skifteretten. Her kan du kontakte Christina Monefeldt Engestoft.


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem mediation og en traditionel retssag i skilsmissesager?

Mediation er en frivillig proces, hvor en uvildig tredjepart hjælper parterne med at nå til enighed gennem dialog. I en traditionel retssag træffer en dommer beslutningerne, hvilket kan være mere formelt, længerevarende og dyrere.

Hvordan kan mediation hjælpe med at reducere stress og omkostninger ved en skilsmisse?

Mediation er ofte hurtigere og billigere end retssager, da den undgår lange juridiske procedurer. Den fremmer åben kommunikation, hvilket kan reducere stress og forbedre samarbejdet mellem parterne.

Hvad skal man overveje, når man vælger en mediator?

Vælg en mediator, som begge parter har tillid til. Mediatoren skal være neutral og have erfaring med skilsmissesager. Det er vigtigt at være enige om mediatorens rolle og forventninger til processen.

Hvordan foregår en mediation, og hvad kan man forvente af processen?

Mediationen starter med en introduktion af processen. Parterne deler deres behov, og mediatoren hjælper med at finde fælles løsninger. Processen er fleksibel og tilpasses parternes specifikke situationer.

Hvad sker der, hvis mediation ikke fører til en løsning?

Hvis mediation ikke lykkes, kan parterne vælge at gå videre med en retssag eller søge andre konfliktløsninger. Mediation kan stadig have givet en bedre forståelse af hinandens synspunkter, hvilket kan lette senere forhandlinger.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk