fbpx

Skilsmisse med børn: Forældremyndighed, samvær og bopæl

Hvem skal have forældremyndigheden når i skal skilles?

Der kan være mange følelser og meget at tage stilling til i en skilsmisse. En af de største beslutninger er hvad der skal ske med jeres fælles børn. I denne artikel gennemgår vi nogle af de grundlæggende ting, I skal være opmærksomme på i forhold til forældremyndighed, samvær og bopæl.

Hvem får forældremyndighed over børnene?

Vi oplever ofte, at der er meget fokus på at få fuld forældremyndighed over børnene. Det er en almindelig misforståelse, at forældremyndigheden handler om bopæl og/eller samvær med barnet. Det gør det ikke.

I stedet afgør forældremyndigheden, hvem der må træffe vigtige beslutninger om barnets liv. Det kan f.eks. være om barnets navn, pas, skolevalg osv. Forældremyndigheden afgør også, hvem der må bestemme over barnet, og hvem der har pligt til at beskytte barnet og sikre, at det får omsorg. Forældremyndigheden har altså ikke betydning for barnets hverdag, bopæl eller samvær med forældrene.

Fælles forældremyndighed

Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed. Det betyder, at begge forældre skal være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv. Det indebærer blandt andet barnets navn, skolevalg, medicinsk behandling og flytning til udlandet. Det betyder også, at I begge har pligt til at beskytte barnet og give det omsorg.

Når I er blevet skilt og ikke længere bor sammen, er den ene forælder bopælsforælder, mens den anden er samværsforælder. Bopælsforælderen har ret til selv at tage beslutninger om direkte daglig omsorg, valg af daginstitution, fritidsaktiviteter, skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning. Ved de større beslutninger skal den anden forælder dog inddrages.

Fuld forældremyndighed

Hvis I er enige om, at den ene af jer skal have fuld forældremyndighed, kan I aftale det.

Hvis ikke I kan blive enige om forældremyndigheden, kan det afgøres ved familieretshuset. Det kan kun afgøres, at en forælder kan få fuld forældremyndighed, hvis det antages, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste. Der skal i praksis meget til for at ændre forældremyndigheden fra fælles til fuld uanset samarbejdsvanskeligheder.

Som udgangspunkt vil den fælles forældremyndighed altså fortsætte, hvis forældrene er enige om de grundlæggende ting i barnets liv.

Hvor skal barnet have bopæl?

Selvom der er fælles forældremyndighed, har bopælsforælderen den afgørende indflydelse på barnets dagligdag. Det vil sige at bopælsforælderen har ret til at træffe beslutninger om visse ting uden den anden forælders samtykke. Det vedrører blandt andet valg af daginstitution og fritidsaktiviteter, samt den daglige omsorg af barnet generelt, hvilket f.eks. kan omhandle barnets kost. Det er de mere overordnede beslutninger (som nævnt tidligere), der skal træffes sammen med den anden forælder.

Som bopælsforælder har du mindst barnet boende halvdelen af tiden, og det vil oftest være dig, der får børnebidrag, hvis muligheden er der.

Hvis du som bopælsforælder vælger at flytte, skal du meddele det til den anden forælder senest 6 uger før flytningen. Du skal dog være opmærksom på at barnets bopæl bliver afgjort ud fra barnets bedste. Det kan betyde at en flytning kan gøre, at bopælen ændres.

Delt bopæl

Siden 1. april 2019 har det været muligt at give barnet ”delt bopæl”. Det betyder, at begge forældre er bopælsforældre. Ved delt bopæl er I som forældre fælles om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv. Den ene forælder kan f.eks. ikke alene beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo.

Der er ikke nogen formelle krav til en aftale om delt bopæl. Det er helt op til jer selv.

Delt bopæl kan heller ikke afgøres af hverken Familieretshuset eller Familieretten. I kan registrere aftalen gennem Familieretshuset, men det har som udgangspunkt ingen betydning. Det kan dog være en god idé at have en skriftlig aftale, hvis der senere opstår uenigheder.

Hvordan skal samværet med barnet fordeles?

Når I bliver skilt, er der mange ting, der kan tages hensyn til i afgørelsen af samværet med jeres fælles børn. Det hele afhænger af, hvad der er bedst for barnet. Hvis den ene forælder bor meget langt fra barnets daginstitution eller skole, giver det f.eks. ikke nødvendigvis mening, at barnet er hos den forælder i hverdagene.

Hvis ikke I kan blive enige, skal Familieretshuset afgøre sagen. Ofte vil det resultere i en 7/7-ordning, medmindre børnene er meget små. Sagen bliver dog altid afgjort efter, hvad der er bedst for det konkrete barn. Ordningerne kan derfor være forskellige fra barn til barn.

Hvis barnet er gammelt nok, spiller barnets egen holdning også ind. Derudover vil der blive lagt vægt på barnets og forældrenes dagligdag. Det er ikke alle sager, som Familieretshuset træffer afgørelser i. De kan sende sagen videre til Familieretten.

Hvis I kan blive enige, kan I selv aftale, hvor meget samvær, den forælder, der ikke er bopælsforælder, skal have med barnet.

Mange indgår ret hurtigt en aftale om samvær og bopæl i forbindelse med en skilsmisse, da de er af den opfattelse, at den let kan ændres. Det kan den dog ikke, så det er meget vigtigt, at I sikrer jer at få lavet den rigtige aftale fra starten af.

Grunden til en aftale om samvær er svær at ændre er, at den kun kan laves om, hvis der sker væsentlige ændringer i barnets liv eller hos en af forældrene. Familieretshuset kan også ændre aftalen, hvis det viser sig senere, at det ikke er til barnets bedste.

Det er vigtigt, at man i en aftale om samvær også tager stilling til, hvad der sker, hvis aftalen ikke overholdes. Det er derfor en god idé at få hjælp af en advokat til, at få lavet aftalen, så du sikrer dig dine rettigheder, når det kommer til samværet med dit barn. Aftalen kan næsten ikke blive detaljeret nok.

Erstatningssamvær

Som samværsforælder har du ifølge loven ret til erstatningssamvær, hvis dit samvær med barnet bliver aflyst af den forælder, der har barnet boende. Reglerne siger, at hvis samværet ikke gennemføres, har du automatisk krav på samvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat.

Kan jeg få børnebidrag?

Uanset om der er fælles eller fuld forældremyndighed, kan den forælder, der har de fleste udgifter til barnets forsørgelse, anmode Familieretshuset om, at den anden forælder skal betale børnebidrag.

Ved en 7/7-ordning vil det normalt ikke være muligt at få børnebidrag, da barnet er lige meget ved hver forælder, og begge forældre forsørger lige meget.

Hvis man i stedet f.eks. har en 10/4-ordning, skal den forælder, der har barnet 4 dage betale børnebidrag til den forælder, der har barnet 10 dage. 

Normalbidraget er på 1.500 kr. om måneden (2023). Bidraget bliver dog reguleret efter ens indkomst. Det betyder, at du skal betale ekstra, hvis du tjener over et vist beløb. Familieretshuset har en beregner, som man kan tage udgangspunkt i.

Der er også mulighed for, at I selv kan aftale størrelsen på børnebidraget. Vi hjælper gerne med en aftale om børnebidrag.

Har du spørgsmål til noget af dette, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med skilsmisse, så kontakt os på info@mlaw.dk eller på telefon 32 42 64 00 

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk