fbpx

Skilsmisse: Hvordan foregår det? Skal jeg bruge en advokat?

Der er meget at tage stilling til, hvis man skal skilles, og det er ofte en følsom proces.

I denne artikel gennemgår vi de mest grundlæggende ting, man skal være opmærksom på, hvis man overvejer en skilsmisse og hvilken hjælp, man kan få. Skilsmisser starter med at handle om følelser, men ender ofte med at handle om økonomi. Det kan derfor blive et kompliceret forløb, og det er vores anbefaling at søge rådgivning tidligt i processen.

Du kan også læse mere om, hvad der i tilfælde af skilsmisse skal ske med jeres fælles børn her, og hvordan delingen af jeres formuer foregår her.

Hvordan bliver jeg skilt?

Først og fremmest har alle ret til at blive skilt. Man kan ikke blive fastholdt i et ægteskab, hvis man ikke ønsker det.

Hvordan skilsmissen skal foregå, kommer an på om I er enige om, at ægteskabet skal ophøre eller ej.

Skilsmisse ved enighed

Hvis I er enige om, at I vil skilles, kan I populært sagt blive skilt med jeres MitID på borger.dk på meget få minutter.

I skal dog ikke kun være enige om selve skilsmissen, men også vilkårene for den, før I kan få bevilling til at blive skilt. Vilkårene omhandler ægtefællebidrag, og hvem der har ret til at blive boende, hvis I bor til leje.

Selvom I er enige om at blive skilt, er det derfor en god idé at søge rådgivning hos en advokat, så du kender dine rettigheder og de forskellige regler, du skal være opmærksom på.

Mange er eksempelvis ikke opmærksomme på mulighederne for ægtefællebidrag, og kan ved at skrive under med MitID på en skilsmisse, miste muligheden for ægtefællebidrag. Læs mere i afsnittet om ægtefællebidrag længere nede i artiklen.

En anden mulighed kan også være at søge hjælp hos en mediator til at løse uenigheder om de forskellige vilkår for skilsmissen. Det kan du læse mere om senere i artiklen.

Skilsmisse ved separation

Du har som ægtefælle altid ret til separation. Man kan gøre brug af separation i flere situationer.

Separation inden skilsmissen kan være en periode, hvor man finder ud af, om man ønsker at forblive gift, hvis man generelt er i tvivl om skilsmissen. Det er også en mulighed at blive separeret, hvis den ene part ønsker skilsmisse, og den anden ikke gør.

Når man har været separeret i 6 måneder, har man ret til skilsmisse uanset, om man er enige eller ej.

Skilsmisse ved særlige årsager

I ægteskabsloven findes der også en række årsager, hvor man kan blive skilt uden, at ens ægtefælle er enig og uden at skulle gå igennem separation først. Det kan være ved utroskab, vold, psykisk vold, seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse.

Hvis I ønsker at blive skilt grundet en af de særlige årsager, skal I deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset.

Kan jeg få ægtefællebidrag?

Som nævnt tidligere, skal der tages stilling til vilkårene for skilsmissen. Et af de vilkår er ægtefællebidrag.

Du kan få ægtefællebidrag, hvis du kommer til at mangle ”forsørgelse” efter skilsmissen, fordi der er stor forskel på jeres økonomi. Det kan f.eks. være, hvis den ene af jer har arbejdet, mens den anden har taget sig af børnene og det huslige i hele ægteskabet eller en del af det. Ved en skilsmisse vil den, der ikke har arbejde, stå uden nogen indkomst og har derfor ret til bidrag.

Hvis I kan blive enige om fastsættelsen af bidragets størrelse og perioden, der skal betales bidrag i, kan I fastsætte det selv. Det er dog vigtigt at være sikker på, at bidragets størrelse er fastsat korrekt. Hvis det er fastsat forkert og den ene af jer ønsker det ændret, kan Familieretshuset afgøre sagen, hvis ikke I selv kan blive enige. Det kræver dog normalt, at der f.eks. er sket ændringer i en af jeres indkomster før, der kan ske ændringer i aftalen.

Det er en god idé at få rådgivning hos en advokat inden, man aftaler ægtefællebidrag. Hos Mieritz advokatfirma rådgiver vi og hjælper dig gennem din skilsmisse, så du bliver sikret bedst muligt.

Hvis ikke I kan blive enige om fastsættelsen af bidraget, kan Familieretshuset træffe afgørelse om det. Ægtefællebidraget bliver fastsat ud fra forskellen mellem jeres indkomster.

Hovedreglen er, at bidraget fastsættes til en femtedel af forskellen på jeres indkomst. Varigheden af bidraget fastsættes typisk fra alt imellem 1-10 år. Der bliver ikke fastsat bidrag i mere end 8 år, medmindre ægteskabet har varet over 20 år. Ægteskabet skal i øvrigt mindst have varet 2-3 år før bidrag normalt overhovedet kan komme på tale.

Hvis den ægtefælle, der modtager bidrag, bliver gift på ny, mister han/hun retten til at modtage bidrag.

Skal jeg bruge en skilsmisseadvokat?

Hvis du skal skilles, kan du og din ægtefælle som udgangspunkt aftale alle forholdene selv.

Oftest vil der dog opstå uenigheder eller konflikter undervejs, da der kan være mange følelser på spil. Det vil derfor ofte være en fordel, at man har kontaktet en advokat. En advokat kan hjælpe dig med at indgå en god dialog med din ægtefælle og generelt give dig en forståelse for hele skilsmisseprocessen.

En advokat kan hjælpe dig til at forstå dine muligheder inden du indgår aftaler med din ægtefælle.

Mange er af den opfattelse, at en advokat vil optrappe konflikten. Dog er det vores erfaring, at ægtefællerne hver især oftest hurtigere og lettere kan finde løsninger, hvis de har hver deres rådgiver.

Konflikterne opstår oftest, fordi ingen af ægtefællerne ved, hvad deres rettigheder er og derfor er bange for at blive snydt. Ved at tage en advokat med på sidelinjen fra start, kan du få rådgivning om dine rettigheder. Det betyder, at du også lettere kan give afkald på dele af disse rettigheder, hvis du ønsker det.

Derudover er der nogle praktiske ting som ændring af skøder, gældsovertagelse mv., der ofte bliver glemt, når ægtefæller selv står for deres bodeling i forbindelse med en skilsmisse. En advokat kan hjælpe med, at alt bliver gjort rigtigt fra starten, og at intet bliver overset. Du kan læse mere om formuedeling i denne artikel.

Skilsmisse ved mediation

Hvis man skal skilles, kan man også søge hjælp hos en mediator.

Mediation er en alternativ løsning ved uenigheder om de forskellige forhold i skilsmissen, hvis man ikke ønsker at gå i retten. Her sætter man sig ned med en neutral tredjepart med et ønske om at finde en fælles løsning.

Mediation giver muligheden for, at begge parter får sagt alt det, som de ønsker at sige. Ved behandling via Familieretshuset og Skifteretten er det ikke altid en mulighed. Det er oftest en stor hjælp for at få løst uenigheder, at hver af ægtefællerne bliver hørt og hører, hvad den anden part siger.

Ved brug af en mediator får man talt tingene igennem, og det er typisk billigere og hurtigere end at få hjælp af Skifteretten eller Familieretshuset. Læs mere om mediation her.

Det er muligt at booke en mediator igennem mediationsinstituttet. I kan også selv undersøge og vælge en mediator. Det er vigtigt, I vælger én, I har tillid til.

Hos Mieritz Advokatfirma er Jesper Køppen Fenger-Mieritz uddannet mediator. Han kan bistå dig/jer, hvis I ønsker en mediation i forbindelse med jeres skilsmisse.

Har du spørgsmål til noget af dette, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med skilsmisse, så kontakt os på info@mlaw.dk eller på telefon 32 42 64 00

 

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk