fbpx

Hvad er en ansættelsesklausul, og hvorfor kan det være en god idé?

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at overveje, om du skal have en ansættelsesklausul indsat i dine ansættelseskontrakter. Her i artiklen gennemgår vi de forskellige typer af ansættelsesklausuler, og hvad man skal være opmærksom på.

Hvad er en ansættelsesklausul?

En ansættelsesklausul er et skriftligt dokument, som typisk er en del af ens ansættelseskontrakt. Ansættelsesklausulen er altså en aftale mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder. Formålet med de forskellige ansættelsesklausuler er, at du kan beskytte din virksomhed mod, at en medarbejder misbruger specielle informationer om virksomheden, når medarbejderen skifter arbejdsplads.

Hvorfor skal jeg have en ansættelsesklausul?

Det kan være relevant at have en ansættelsesklausul i en ansættelseskontrakt, hvis det kan skade ens virksomhed at have en medarbejder, der stopper og efterfølgende bliver ansat i en konkurrerende virksomhed. Det kan også være, hvis du er bange for, at en medarbejder vil tage nogle af virksomhedens kunder med, hvis medarbejderen f.eks. stopper hos dig og starter sin egen virksomhed.

Der er dog konsekvenser ved at have en ansættelsesklausul, da medarbejderen har krav på økonomisk kompensation i perioden, hvor vedkommende er bundet af klausulen. Derfor er det en god idé at kontakte en advokat, så du sikrer dig, at du træffer de rigtige valg, og at klausulen opfylder de rigtige betingelser.

Hvilke typer ansættelsesklausuler findes der?

Kundeklausul

En aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som træder i kraft, hvis medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden. Her må medarbejderen ikke blive ansat hos eller have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Konkurrenceklausul

En aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som træder i kraft, hvis medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden. Her må medarbejderen ikke drive en bestemt form for virksomhed eller blive ansat i en virksomhed, hvis den er konkurrerende. En virksomhed er som udgangspunkt konkurrerende, når den yder samme service eller sælger de samme produkter som arbejdsgiveren.  

Kombineret ansættelsesklausul

En aftale om, at medarbejderen forpligtes af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul i en bestemt periode på maksimalt 6 måder.

Jobklausul

Jobklausuler er som udgangspunkt ikke længere lovlige.

Den ene type jobklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som træder i kraft, hvis medarbejderen ikke længere er ansat i virksomheden. Det er typisk en aftale om, at medarbejderen ikke må tage kolleger med sig over i en anden virksomhed eller ansætte dem, hvis vedkommende bliver selvstændig.

Hvor de andre ansættelsesklausuler er aftaler mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, er den anden type jobklausul en aftale mellem en arbejdsgiver og en eller flere andre virksomheder. Det er typisk en aftale om, at virksomhederne ikke må ansatte hinandens medarbejdere.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor jobklausuler stadig er lovlige.

Den ene undtagelse er ved virksomhedsoverdragelse. Her kan den ene eller begge parter have en interesse i, at nogle medarbejdere ikke ”følger med” virksomheden, når den overgår til en anden.

Den anden undtagelse er for vikarbureauer. Det er stadig lovligt for et vikarbureau at lave en aftale om en jobklausul med en brugervirksomhed. Det kan være en aftale om, at brugervirksomheden skal betale et beløb til vikarvirksomheden, hvis de ansætter en af vikarerne hos dem selv. Aftalen forhindrer altså ikke vikarerne at tage job hos brugervirksomheden, men begrænser stadig vikarernes muligheder, da brugervirksomheden i mange tilfælde nok ikke ønsker at betale til vikarbureauet.

Hvornår kan jeg lave en gyldig/lovlig ansættelsesklausul?

Den nyeste lov om ansættelsesklausuler kom i 2016. Det vil sige, at betingelserne for, hvornår der er tale om en gyldig ansættelsesklausul, kun gælder for aftaler, der er lavet efter den 1. januar 2016.

En kundeklausul er kun gyldig, hvis:

 • Medarbejderen har været ansat i mere end 6 måneder.
 • Klausulen gælder fra ansættelsens ophørsdato.
 • Aftalen omhandler kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med gennem de seneste 12 måneder inden ansættelsens ophørsdato.
 • Kundelisten, der er omfattet af aftalen, skal udleveres til medarbejderen.
 • Klausulen må ikke binde medarbejderen i mere end 12 måneder fra datoen for ansættelsens ophør.
 • Der gives økonomisk kompensation til medarbejderen i bindingsperioden.
 • Du skal som arbejdsgiver begrunde, hvorfor klausulen er nødvendig.
 • Aftalen skal være skriftligt og skal udleveres til medarbejderen.

En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis:

 • Medarbejderen har en ”helt særlig betroet stilling” eller lavet en opfindelse, som arbejdsgiveren gerne vil have udnyttelsesretten til. En ”helt særlig betroet stilling” kan bl.a. være, når en medarbejder har adgang til fortrolige oplysninger om virksomheden.
 • Medarbejderen har været ansat i mere end 6 måneder.
 • Klausulen må ikke binde medarbejderen i mere end 12 måneder fra datoen for ansættelsens ophør.
 • Klausulen gælder fra ansættelsens ophørsdato.
 • Der gives økonomisk kompensation til medarbejderen i bindingsperioden.
 • Du skal som arbejdsgiver begrunde, hvorfor klausulen er nødvendig.
 • Aftalen skal være skriftligt og skal udleveres til medarbejderen.

En kombineret ansættelsesklausul er kun gyldig, hvis betingelserne for både kundeklausuler og konkurrenceklausuler er opfyldt, og hvis medarbejderen ikke er bundet af klausulen i mere end 6 måneder.

Kan jeg ophæve en ansættelsesklausul?

Det er kun dig som arbejdsgiver, der kan opsige en ansættelsesklausul. Hvis du opsiger klausulen, bortfalder aftalen og forpligtelserne i den. Du skal dog være opmærksom på, at:

 • Opsigelsen af klausulen skal ske med en måneds varsel.
 • Du skal i nogle til fælde stadig betale kompensation i form af et engangsbeløb (ca. 2 måneders løn) til medarbejderen ved ansættelsens ophør, hvis medarbejderen har været ansat i mindst 3 måneder. Det er dog et krav, at medarbejderens ansættelse ophører senest 6 måneder efter, at du har opsagt klausulen, hvis medarbejderen skal have krav på kompensation.

Har du spørgsmål til noget af dette, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med ansættelsesklausuler, så kontakt os på info@mlaw.dk eller på telefon 32 42 64 00 

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt. Vedrører din sag konkurs eller konkursbegæring? Så skriv til konkurs@mlaw.dk